ⓘ גראד דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: גראָד א גראָדער נומער א ליניע אדער זאך מענטש איז נישט געדרייט אדער געבויגן עס איז פארקערט פון שיף גראַ ..

                                     

ⓘ גראד

גראד דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

גראָד

  • א גראָדער נומער
  • א ליניע אדער זאך מענטש איז נישט געדרייט אדער געבויגן עס איז פארקערט פון שיף

גראַד

  • גראד טעמפעראטור
  • גראד ווינקל