ⓘ האדזש איז דער מוסלמענישער באגריף פון קומען צום חגא קיין מעקא, ווי עלית רגלים, ווי מוכאמאד האט באפוילן, אז יעדער מוסלמענער מוז קומען צום ווייניגסטנס איינמאל אין ..

                                     

ⓘ האדזש

האדזש איז דער מוסלמענישער באגריף פון קומען צום חגא קיין מעקא, ווי עלית רגלים, ווי מוכאמאד האט באפוילן, אז יעדער מוסלמענער מוז קומען צום ווייניגסטנס איינמאל אין לעבן, קיין מעקא. טויזנטער אויף טויזנטער מוסלמענער קומען יעדע יאר.