ⓘ אגרא דפרקא. רבי צבי אלימלך שפירא זצל איז געבוירן אין יאר התקמג אומגעפער, און איז נפטר געווארן יח טבת התרא. זיין פאטער איז געווען רבי פסח לאנגזאם, מהאט אים גערופ ..

                                     

ⓘ אגרא דפרקא

רבי צבי אלימלך שפירא זצ"ל איז געבוירן אין יאר התקמ"ג אומגעפער, און איז נפטר געווארן י"ח טבת התר"א. זיין פאטער איז געווען רבי פסח לאנגזאם, מהאט אים גערופן רבי פסח יאווארניקער, זיין מוטער רחל מינא איז געווען א ניכטשע פון רבי אלימלך פון ליזשענסק. רבי הערש מיילך איז געווען רב אין צען פארשידענע שטעט: דינאוו, ריבאטוטש, סטריזשעוו, לאנצהוט, קאלאמיי, האלאשיץ, בערטש, דזשילבערץ, דובעצק, מונקאטש, נאכהער צוריק אין דינאוו.

רבי הערש מיילך האט געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר אגרא דפרקא איז נאך באקאנט: אגרא דכלה, אזהרות מהרצ"א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ"א, הגהות מהרצ"א, הלכות ותקנות, והיה ברכה, חדושי בני יששכר, חדושי מהרצ"א, טעמי המצות, כלי הרואים, לקוטי מהרצ"א, מגיד תעלומה, מעין גנים, נחל אמונים, סדר הקרבנות, רגל ישרה, ריח דודאים, תקנות תמכין דאורייתא

                                     

1. אינהאלט

אין דעם ספר אגרא דפרקא האט דער מחבר פארשריבן דריי הונדערט צוויי און פופציג פארשידענע חסידישע ווערטער און געדאנקען, אייגענע, און וואס ער האט געהערט - אדער געהערט נאכזאגן - פון זיינע רביס.

נעמען וואס ווערען דערמאנט אין אגרא דפרקא:

רבי אברהם יהושע העשיל פון מעזשביזש באקאנט אלס דער אפטער רב רבי אלימלך פון ליזשענסק רבי אליעזר הורוויץ פון טארניגראד רבי דוב בער פון מעזריטש רבי יוסף יעב"ץ רבי יחיאל מיכל פון זלאטשאוו רבי יעקב יעב"ץ רבי יעקב יצחק פון לובלין רבי יצחק לוריא רבי יעקב מאראבי רבי יצחק פון דראהאביטש רבי ישראל אברהם רבי ישראל בעל שם טוב רבי מנחם מענדל פון פרעמישלאן רבי מנחם מענדל פון רימאנאוו רבי משה חאגיז רבי שלמה גאטליב פון קארלין רבי משה פון פשעווארםק רבי משולם זושא פון האניפאלי רבי פייביש פון זבריז רבי פנחס הורוויץ רבי פנחס שפירא פון קאריץ רבי צבי הירש אייכנשטיין פון זידיטשוב

                                     

2. אויסגאבעס

 • זאלקאווא התרכ"א, זיבעציג בלעטער.
 • לעמבערג תרי"ח, זעקס און זעכציג בלעטער. דורך רבי משה שיינפעלד פון מעזילאבריץ, אן איידעם פון מחבר, אין דער הקדמה פארווארט פון ספר שרייבט ער, אז ער האט געפינען דעם כתב יד צווישן זיין שווערס כתבים.
 • לעמבערג התר"ע, אכט און פופציג בלעטער
 • ברוקלין התשמ"ה, התש"ן. ארויס געגעבן דורך רבי צבי הירש מייזליש פון ווייטצען - שיקאגו, אין צוויי חלקים מיט א פירוש "אגרא דצבי"
 • לעמבערג התר"ם, פינף און זיבעציג בלעטער.
 • מונקאטש התש"ב, אכט און זעכציג בלעטער
 • מונקאטש התרנ"ד, פינף און ניינציג בלעטער

אויסער די אויסגאבעס, איז דער ספר אגרא דפרקא פארשידענע מאל ארויסגעגעבן געווארן, פאטאגראפירט פון אן אנדער אויסגאבע.

                                     
 • ה תקצ א. רבי הערש מיילך האט געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר אגרא דכלה איז נאך באקאנט: אגרא דפרקא אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך
 • געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר ברכה משולשת איז נאך באקאנט: אגרא דכלה, אגרא דפרקא אזהרות מהרצ א, בני יששכר, דברים נחמדים, דרך עדותיך, דרך פקודיך
 • געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר לקוטי מהרצ א איז נאך באקאנט: אגרא דכלה, אגרא דפרקא אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך
 • געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר דברים נחמדים איז נאך באקאנט: אגרא דכלה, אגרא דפרקא אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דרך עדותיך, דרך פקודיך
 • האט געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר ריח דודאים איז נאך באקאנט: אגרא דכלה, אגרא דפרקא אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך
 • מילך האט געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר רגל ישרה איז נאך באקאנט: אגרא דפרקא אגרא דכלה, אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך
 • מיילך האט געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר מעין גנים איז נאך באקאנט: אגרא דפרקא אגרא דכלה, אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך
 • האט געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר דרך פקודיך איז נאך באקאנט: אגרא דכלה, אגרא דפרקא אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך
 • האט געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר דרך עדותיך איז נאך באקאנט: אגרא דפרקא אגרא דכלה, אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך פקודיך
 • געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר מגיד תעלומה איז נאך באקאנט: אגרא דכלה, אגרא דפרקא אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך
 • געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר חדושי מהרצ א איז נאך באקאנט: אגרא דכלה, אגרא דפרקא אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך