ⓘ בני יששכר. רבי צבי אלימלך שפירא זצל איז געבוירן אין יאר התקמג אומגעפער, און איז נפטר געווארן יח טבת התרא. זיין פאטער איז געווען רבי פסח לאנגזאם, מהאט אים געריפן ..

                                     

ⓘ בני יששכר

רבי צבי אלימלך שפירא זצ"ל איז געבוירן אין יאר התקמ"ג אומגעפער, און איז נפטר געווארן י"ח טבת התר"א. זיין פאטער איז געווען רבי פסח לאנגזאם, מהאט אים געריפן רבי פסח יאווארניקער, זיין מוטער רחל מינא איז געווען א ניכטשע פון רבי אלימלך פון ליזשענסק. רבי הערש מילך איז געווען רב אין צען פארשידענע שטעט, דינאוו, ריבאטוטש, סטריזשעוו, לאנצהוט, קאלאמיי, האלאשיץ, בערטש, דזשילבערץ, דובעצק, מונקאטש, נאכהער צוריק אין דינאוו.

רבי הערש מיילעך האט געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר בני יששכר איז נאך באקאנט: אגרא דפרקא, אגרא דכלה, אזהרות מהרצ"א, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ"א, הגהות מהרצ"א, הלכות ותקנות, והיה ברכה, חדושי בני יששכר, חדושי מהרצ"א, טעמי המצות, כלי הרואים, לקוטי מהרצ"א, מגיד תעלומה, מעין גנים, נחל אמונים, סדר הקרבנות, רגל ישרה, ריח דודאים, תקנות תמכין דאורייתא.

רבי צבי אלימלך ברענגט אסאך דעם חיד"א אין זיינע ספרים, אין א פלאץ שרייבט ער אויפן חיד"א אזוי: איך ווייס נישט וואו דער מראה מקום דערפון איז נישט אין סוגיות הש"ס, אבער וויבאלד דער חיד"א איז א רב מובהק אין זיין דור שרייבט אזוי בבית דין של מטה, פסקנט מען אזוי אויך אין בית דין של מעלה. אויך ברענגט דער בני יששכר זיינע ספרים ראש דוד, דבש לפי, און ער האט געשריבן דערויף הערות. די היסטאריע ספרים שרייבן אז דער בני יששכר אין זיין שניט אין דרוש ענדעלט זייער צום שניט פון חיד"א.

                                     

1. אינהאלט

דער מחבר שרייבט אין הקדמה פון ספר בני יששכר חייב אדם להקביל פני רבו ברגל ר"ה ט"ז, דער דערהויבענע הייליקייט וואס קומט ארונטער אין די הייליגע צייטן, איז קיין פארגלייך פון דעם רבין צום תלמיד, און דורך דעם וואס דער תלמיד איז מקבל פנים דעם רבין ווערען זיי ווי איינס. דער דערהויבענע הייליקייט וואס קומט ארונטער אין די הייליגע צייטן פיעלט מען דורך די אותיות פון די תורה, דערפאר פירען זיך דערהויבענע יידן צו פארן אויף יום טוב צום רבין, און דער רבי זאגט פאר זיי תורה אין די הויכע זמנים.

דעם ספר בני יששכר האט דער מחבר געשריבן אויף דעם סדר שבת, ראש חדש און די צוועלף חדשים פון יאר אנגעהויבן פון חודש ניסן.

                                     

2. אויסגאבעס

 • לעמבערג התר"ך, התרכ"ה, התרכ"ח, צוויי הונדערט איין און פערציג בלעטער, ארויסגעגעבן דורך רבי אברהם ניסן זיס.
 • מונקאטש התרס"ה
 • פיעטרקאוו התרמ"ד, הונדערט פיר און אכטציג בלעטער.
 • לעמבערג התרל"ה, ארויסגעגעבן דורך פעסיל באלאבאן.
 • זאלקאווא תר"י, ארויסגעגעבן ביידע חלקים.
 • בית שמש התשע"ד, עוז והדר האבן ארויס געגעבען בני יששכר המבואר - 6 בענדער, מיט זיין תולדות.
 • לעמבערג התרס"ט, התרע"ג, ארויסגעגבען אין א גרעסערן פארמאט, און אויסגעבעסערט פון דרוק פעלערן.
 • מונקאטש הת"ש
 • ברוקלין התש"ו
 • ירושלים התשמ"ג - התשמ"ה, ארויס געגעבען דורך ישיבת תולדות אהרן, אויסגעבעסערט פון צענדליגע פעלערן, מיט אן הקדמה פון זייער רבין רבי אברהם יצחק קאהן זצ"ל.
 • זאלקאווא תר"ו, ארויסגעגעבן איין חלק דורך רבי שמואל שפירא פון פרעמישלא, דער יונגסטער זון פון מחבר.

אויסער די אויסגאבעס, איז דער ספר בני יששכר פארשידענע מאל ארויסגעגעבן געווארן, פאטאגראפירט פון אנדערע אויסגאבעס.