ⓘ חסידישע ספרים - תורה ..

דגל מחנה אפרים

דגל מחנה אפרים איז א חסידיש ספר אויף די פרשיות פון דער תורה. עס איז קליינע מאמרים אבער גאר טיפע און שארפע ווערטער, דאס איז וואס עס האט משיג געווען דער גאון און צדיק רבי משה חיים אפרים מסדילקאב. ער ברענגט דארט זייער א סאך פון זיין זיידע דער בעל שם טוב, אויף יעדן בלאט ווערט עטליכע מאל געברענגנט "שמעתי מאא"ז". עס איז דא אין פרשת צו פון דעם ספר א לאנגען דרוש אויף שבת הגדול שנת תקמ"ב וואס ער האט געזאגט, אזוי אויך ביי האזינו איז דא א דרשה פאר שבת תשובה, דערנאך איז דא לקוטים, כוונת המקוה פון בעל שם טוב און אמרות טהורות.

נועם אלימלך

נועם אלימלך - פון די סאמע הייליגסטע חסידישע ספרים - איז דער ספר וואס דער רבי ר מיילעך האט געשריבן מיט זיינע תורות. דער ספר איז איינער פון די גרונטלעכע ספרים פון חסידות. די ווערטער פונעם נועם אלימלך זענען צו מיסטעריש און הויך ממילא שווער צו פארשטיין פאר פשוטע אידן, די גרעסטע חסידישע רביים האבן זיך געמוטשעט צו פארשטיין די טיפע כוונות פון די הייליגע ווערטער און האבן זיך נישט דערגרונטעוועט. גרויסע רביס פלעגן לערנען דעם נועם אלימלך פרייטיק נאכן טובל זיין לכבוד שבת. עס איז א מנהג צו לייגן אונטערן קישן פון א יולדת אדער סיי וואסארא קראנקער א נועם אלימלך אונטערן קושן כדי ער זאל בלייבן לעבן און ווער ...

קדושת לוי

דער ספר קדושת לוי איז איינע פון די בארימטסטע חסידישע ספרים געשריבן דורכן באוואוסטן חסידישער רבין, רבי לוי יצחק בערדיטשובער. דער ספר פארמאגט א באזונדערע חשיבות, וויבאלד עס איז געדרוקט געווארן פון מאנוסקריפטן וועלכע ער האט אליין געשריבן - אנדערש ווי די מערהייט פון די ספרים פון חסידישע רביס וועלכע זענען געשריבן געווארן דורך תלמידים. דער ספר אנטהאלט חסידישע תורות און בחינות אויף די סדר הפרשיות און ימים טובים, און ביים סוף איז פארהאן ליקוטים אויף פארשידענע מאמרי און אגדות חז"ל און בעיקר איז בארימט די קדושות ווי ער באשרייבט געוואלדיגע בחינות אויף די טעג פון חנוכה און פורים און "כללות הניסים". וו ...

                                     

ⓘ חסידישע ספרים - תורה

  • מצוות - חסידישע ספרים - נ ך און חמש מגילות - חסידישע ספרים - סיפורים - חסידישע ספרים - ענינים - חסידישע ספרים - ש ס - חסידישע ספרים - תורה - ספרי בית
  • לייבוביץ ספרי מוסר: קב הישר - מסילת ישרים - חובת הלבבות - ארחות צדיקים חסידישע ספרים בעל שם טוב - תניא - קדושת לוי - נועם אלימלך - עבודת ישראל - ליקוטי
  • סאמע הייליגסטע חסידישע ספרים - איז דער ספר וואס דער רבי ר מיילעך האט געשריבן מיט זיינע תורות. דער ספר איז איינער פון די גרונטלעכע ספרים פון חסידות. די
  • דער ספר קדושת לוי איז איינע פון די בארימטסטע חסידישע ספרים געשריבן דורכן באוואוסטן חסידישער רבי ן, רבי לוי יצחק בערדיטשובער. דער ספר פארמאגט א באזונדערע
  • רשימה פון חסידישע ספרים געטיילט אין קאטאגעריעס: אבן ישראל, אבני המקום, אמרי משה, ארבעה חרשים, דרך אמת, חובת התלמידים, יסוד ושרש העבודה, מורא מקדש, עטרת
  • תנ ך ראשי תיבות: תורה נביאים וכתובים זײ נען די 24 הייליגע ספרים פון יידישקייט. די ספרים פון תנ ך זענען די עלסטע ספרים ביי יידן, וואס לויט דער טראדיציע
  • דאווענט מען א פינפטע תפילה, נעילה, פארנאכט. די תורה באשטייט פון תורה שבכתב, די פינף ספרים פון דער תורה און תורה שבעל פה, וואס נעמט איין משנה, תלמוד, תוספתא
  • שלחן ערוך. באזונדער איז דאס גענוצט געווארן אין די אמאליגע חסידישע און שאלות ותשובות ספרים וויבאלד די רש י אותיות זענען באטראכט געווארן אלס ווייניגער
  • שיכון סקווירא אין זומער פון יאהר תשס א, געדרוקט און געבונדן ביי הוצאת ספרים אהל תורה עס באשטייט פון צוויי בענדער. די ערשטע חלק נעמט ארום: פסח, די ספירה
  • ר אביש איז געבליבן מיט דעם טאטענס בית המדרש. ר אביש איז באקאנט מיט זיין גרויס קענטיסטען אין אלע חסידישע ספרים און איז אויך מחזק אסאך לבבות נשברות.