ⓘ הויפט זייטג חשוון. התשעד - נפטר געווארן הרב עובדיה יוסף, ראשון לציון און גייסטלעכער פירער פון שס פארטיי געב התרפא התריא - נפטר געווארן רבי ישראל פון רוזשין, גרי ..

                                     

ⓘ הויפט זייט/ג חשוון

  • התשע"ד - נפטר געווארן הרב עובדיה יוסף, ראשון לציון און גייסטלעכער פירער פון ש"ס פארטיי געב התרפ"א
  • התרי"א - נפטר געווארן רבי ישראל פון רוזשין, גרינדער פון דער רוזשינער דינאסטיע