ⓘ והיה ברכה. רבי צבי אלימלך שפירא זצל איז געבוירן אין יאר התקמג אומגעפער, און איז נפטר געווארן יח טבת התרא. זיין פאטער איז געווען רבי פסח לאנגזאם, מהאט אים גערופן ..

                                     

ⓘ והיה ברכה

רבי צבי אלימלך שפירא זצ"ל איז געבוירן אין יאר התקמ"ג אומגעפער, און איז נפטר געווארן י"ח טבת התר"א. זיין פאטער איז געווען רבי פסח לאנגזאם, מהאט אים גערופן רבי פסח יאווארניקער, זיין מוטער רחל מינא איז געווען א ניכטשע פון רבי אלימלך פון ליזשענסק. רבי הערש מיילך איז געווען רב אין צען פארשידענע שטעט: דינאוו, ריבאטוטש, סטריזשעוו, לאנצהוט, קאלאמיי, האלאשיץ, בערטש, דזשילבערץ, דיבעצק, מונקאטש, נאכהער צוריק אין דינאוו.

רבי הערש מיילך האט געשריבן אסאך ספרים, אויסער דעם ספר והיה ברכה איז נאך באקאנט: אגרא דכלה, אגרא דפרקא, אזהרות מהרצ"א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ"א, הגהות מהרצ"א, הלכות ותקנות, חדושי בני יששכר, חדושי מהרצ"א, טעמי המצות, כלי הרואים, לקוטי מהרצ"א, מגיד תעלומה, מעין גנים, נחל אמונים, סדר הקרבנות, רגל ישרה, ריח דודאים, תקנות תמכין דאורייתא

                                     

1. אינהאלט

דער ספר והיה ברכה איז ארויסגעגעבען אין צוויי טיילן, דער ערשטער טייל איז אויף משניות ברכות און תוספתא דער צווייטער טייל איז אויף משניות זרעים און אויף מסכת שבת ביז דף מ"ב.

                                     

2. אויסגאבעס

חלק א

 • פרעמישלא תרל"ה, דורך אן אייניקל פון מחבר רבי מאיר משולם שפירא, פון לאנצהוט, א זון פון רבי שמואל שפירא
 • ירושלים התשי"ח.

חלק ב

 • פרעמישלא תרמ"ח, דורך אן אייניקל פון מחבר רבי מאיר משולם שפירא, פון לאנצהוט, א זון פון רבי שמואל שפירא

אויסער די אויסגאבעס, איז דער ספר והיה ברכה פארשידענע מאל ארויסגעגעבן געווארן, פאטאגראפירט פון אן אנדער אויסגאבע.

                                     

3. הסכמות

 • רבי יצחק שמעלקיס זצ"ל פרעמישלא רב
 • רבי חיים האלבערשטאם זצ"ל דער צאנזער רב, ג פנחס התרל"ד
 • רבי יוסף שאול נאטאנזאהן זצ"ל דער לעמבערגער רב, ד שופטים התרל"ד.
                                     
 • עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ א, הגהות מהרצ א, הלכות ותקנות, והיה ברכה חדושי בני יששכר, חדושי מהרצ א, טעמי המצוות, כלי הרואים, לקוטי מהרצ א
 • מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ א, הגהות מהרצ א, הלכות ותקנות, והיה ברכה חדושי בני יששכר, חדושי
 • מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ א, הגהות מהרצ א, הלכות ותקנות, והיה ברכה חדושי בני יששכר, חדושי
 • אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דרך עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ א, הגהות מהרצ א, הלכות ותקנות, והיה ברכה חדושי בני יששכר, חדושי מהרצ א
 • מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ א, הגהות מהרצ א, הלכות ותקנות, והיה ברכה חדושי בני יששכר, חדושי
 • מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ א, הגהות מהרצ א, הלכות ותקנות, והיה ברכה חדושי בני יששכר, חדושי
 • אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך, הגהות והוספות מהרצ א, הגהות מהרצ א, הלכות ותקנות, והיה ברכה חדושי בני יששכר, חדושי מהרצ א
 • מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ א, הגהות מהרצ א, הלכות ותקנות, והיה ברכה חדושי בני יששכר, טעמי
 • אזהרות מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ א, הגהות מהרצ א, הלכות ותקנות, והיה ברכה חדושי בני יששכר, חדושי מהרצ א
 • מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ א, הגהות מהרצ א, הלכות ותקנות, והיה ברכה חדושי בני יששכר, חדושי
 • מהרצ א, בני יששכר, ברכה משולשת, דברים נחמדים, דרך עדותיך, דרך פקודיך, הגהות והוספות מהרצ א, הגהות מהרצ א, הלכות ותקנות, והיה ברכה חדושי בני יששכר, חדושי