★ ישראל אלטער - ישראל ..

גערער רבי

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: רבי שמחה בונם אלטער, גערער רבי פון תשל"ז ביז תשנ"ב "לב שמחה". רבי יעקב אריה אלטער, היינטיקער גערער רבי. רבי פינחס מנחם אלטער, גערער רבי פון תשנ"ב ביז תשנ"ו "פני מנחם". רבי יצחק מאיר אלטער, ערשטער גערער רבי, פון תרי"ט ביז תרכ"ו "חידושי הרי"ם". רבי יהודה אריה לייב אלטער, גערער רבי פון תרל"א ביז תרס"ה "שפת אמת". רבי אברהם מרדכי אלטער, גערער רבי פון תרס"ה ביז תש"ח "אמרי אמת". רבי ישראל אלטער, גערער רבי פון תש"ח ביז תשל"ז "בית ישראל".

                                     

★ ישראל אלטער

הרב ישראל אלטער איז געוועזן גערער רבי פֿון התש"ח ביז התשל"ז. זײַנע תורות זענען געדרוקט אין דעם ספר בית ישראל.

                                     

1. לעבענס געשיכטע

ער איז געבוירן אין שטעטל גער, פוילן, כ"ה תשרי תרנ"ו 1895 צו זײַן פֿאטער דעם "אמרי אמת"און זיין מאמע ראדע יהודית ווען זײַן זיידע דער "שפת אמת"האט נאך געלעבט. ער האט חתונה געהאט מיט א טאכטער פון זייו פעטער הרב יעקב מאיר בידערמן, מיט וועמען ער האט געהאט צווי קינדער. די רביצין מיט אירע קינדער און אייניקלעך זענען אומגעקומען אין דעם חורבן אייראפע.

אין הת"ש איז ער אוועקגעפארן פון פוילן מיט זיין פאטער קיין ארץ ישראל.

ווען דער "אמרי אמת"איז אוועק האבן גערער חסידים אויפֿגענומען אים אלס רבי. ער האט ווידערגשטעלט דאס צעבראכענע חסידות אויף די פיס, ווי אויך האט ער געהאלפן אנדערע חסידותן.

                                     

2. זײַן ארבעט פֿארן ברייטערן צבור

במשך די יארן תש"ח - תשל"ז, ווען דער רבי ישראל האט געפֿירט די גערער רעביסטיווע, האט ער אײַנגעפֿירט עטליכע תקנות.

די תורות וואס ער האט געזאגט בײַ טישן א.ד.ג. זענען געדרוקט אין בית ישראל זקס בענדער.

                                     
 • מרדכי אלטער רבי יהודה אריה לייב אלטער דער שפת אמת רבי אברהם מרדכי אלטער דער אמרי אמת רבי ישראל אלטער דער בית ישראל רבי שמחה בונם אלטער דער לב
 • רבי פינחס מנחם אלטער כ א תמוז ה תרפ ו - ט ז אדר ה תשנ ו איז געווען דער יונגסטער זון פון דעם אמרי אמת הר ר אברהם מרדכי אלטער ער איז געווען גערער רבי
 • דער הײ נטיגער גערער רבי שליט א, הר ר יעקב אריה אלטער אין אלול תרצ ד האט ער זיך באזעצט אין ארץ ישראל ער איז געבליבן דארט ביז ניסן תרח ץ, ווען ער איז
 • דמשק אליעזר ישיבה פון וויז ניץ בני ברק די בית ישראל שול אין עזרת תורה, ירושלים בית ישראל, א ספר פונעם חפץ חיים רבי ישראל אלטער דער בית ישראל פון גער
 • זיין מוטער מרת יוטא הענא, די טאכטער פון רבי נחמיה אלטער אין יאר ה ת ש איז ער ארויפגעקומען קיין ארץ ישראל אין זיינע קינדערישע יארן האט ער געלערנט אין דעם
 • דיסקוטירט דעם אלטער פון סלאבאדקע. טאמער זוכט איר דעם מירער ראש ישיבה, זעט נתן צבי פינקל מיר רבי נתן צבי נ טע הערש פ ינקל, דער אלטער פון סלאבאדקע
 • אלטער געפראוועט זיין רעביסטעווע אין ראדאוויץ. אין יאר ה תרל ג איז רבי יוסף אלטער ארויף געפארן קיין ארץ ישראל אין זיך באזעצט אין צפת. רבי יוסף אלטער איז
 • אלטער זיי זענען באקאנט אלס שארפזיניקע חברה לייט, און א פ געשיידטע פון זייערע פרויען איינגעפירט דורך איינע פון זייערע רביס, דער בית ישראל רבי ישראל אלטער
 • ווייב פון הרב אלטער יחזקאל הורוויץ, פון דזשיקאוו. מרת שרה, די ווייב פון הרב צבי חיים הורוויץ פון רימאנאוו. מרת דבורה די ווייב פון הרב אלטער מנחם מענדל האגער
 • צווייטער קאצקער רבי, א זון פונעם אלטער קאצקער רבי ן, רבי מנחם מענדל מארגנשטערן. אין תרפ ה איז ער ארויף אין ארץ ישראל וואו ער האט זיך באזעצט אין צפת.


                                     
 • ה תרע ח - הרב אליהו בצלאל טייטלבוים, רב אין טעטש ה תש ב - הקדוש הרב מנחם מענדל אלטער פאביאניצער רב ה תשמ ב - רבי אליעזר זוסיא פארטוגאל, סקולענער רבי
 • רבי יצחק מאיר אלטער רבי יהודה אריה לייב אלטער רבי אברהם מרדכי אלטער ישראל אלטער שמחה בונם אלטער ר יצחק מאיר לעווין, פירער פון אגודת ישראל און מיטגליד פונעם
 • אלעקסאנדער, בעל עקידת יצחק דערמארדעט אין חורבן אייראפע ה תש ב רבי משה בצלאל אלטער זון פונעם שפת אמת, דערמארדעט אין חורבן אייראפע ה תשנ ה הרב מאיר יהודה
 • רבי משה בצלאל אלטער אדר תרכ ט, 1869 - כ ג אלול תש ב, אויגוסט 1942 איז געווען א זון פון דעם גערער רבי ן דער שפת אמת און א ברודער פונעם רבי ן דער אמרי
 • רבי שאול אלטער געב ז תמוז תשי ז איז א מנהיג פאר א קבוצה פון גערער חסידים, און דער געוועזענער ראש ישיבה פון שפת אמת, די הויפט ישיבה פון גער, אין ירושלים
 • רבי חיים חייקל אמדורער, מחבר פון חיים וחסד ה תרכ ו - רבי יצחק מאיר אלטער פון גער, דער חידושי הרי ם געב ה תקנ ט ה תרס ה אדר ב - רבי יצחק יעקב
 • קאלמאנאוויטש, ראש ישיבה פון דער מירער ישיבה, ברוקלין ה תשל ז - רבי ישראל אלטער פון גער, דער בית ישראל ה תשל ט - רבי משה שוואב, משגיח אין דער גייטסהעדער ישיבה
 • לויט דער מסורת פון חב ד, רבי ישראל בן אליעזר, דער בעל שם טוב נפטר ה תק ך ה תק ה - רבי שניאור זלמן פון לאדי, דער אלטער רבי פון חב ד נפטר ה תקע ג ה שס ט
 • הרב פינחס מנחם אלטער דער זעקסטער זיבעטער גערער רבי נפטר אין ה תשנ ו ה תשי ח - ציפי ליבני, כנסת דעפוטאט, מיניסטארקע אין דער ישראל רעגירונג און פירער
 • מאיר אלטער פון גער, דער חידושי הרי ם געב ה תקנ ט ה תשל ג שנה פשוטה - רבי יהודה משה דאנציגער, דער אמונת משה ה תשס ז שנה פשוטה - הרב ישראל גראסמאן
 • ישיבה פון דער מירער ישיבה, ברוקלין ה תשל ז שנה פשוטה - רבי ישראל אלטער פון גער, דער בית ישראל געב ה תרנ ה ה תשל ט שנה פשוטה - רבי משה שוואב, משגיח
                                     
 • נפתלי כ ץ, מחבר פון סמיכת חכמים ה תקע ג - הרה צ שניאור זלמן פון לאדי דער אלטער רבי פון חב ד און בעל התניא און שלחן ערוך הרב ה תרפ ו - הרה צ רבי שמואל בארנשטיין
 • יום טוב ה תרפ ה - רבי יצחק ירוחם דיסקין ה תרפ ז - רבי נתן צבי פינקל, דער אלטער פון סלאבאדקע, פון די מייסדים פון דער מוסר באוועגונג ה תשס ה - רבי נתנאל
 • פרידמאן, הרב ישראל יצחק קאלמאנאוויטש, הרב צבי ראטבערג, הרב זבולון שוב, הרב משה שמידע און הרב צבי שענקער. רבי יעקב אריה אלטער גערער רבי רבי ישראל האגער, וויזשניצער
 • אייזיק טויב, דער קאלעווער רבי ה תר ס - רבי מרדכי ישראל בערעגאווסקי רב אין ראדאמישלא ה תש ג אדר ב - הרב אלטער יחזקאל אליהו הורוויץ הי ד, אב ד דזשיקאוו ה תשנ ה
 • שמחה בונם אלטער שפעטער געווארן גערער רבי רבי אפרים גרינבלאט און רבי זונדל קרויזער. אגד אויטאבוסן 1, 10, 11, 15, 49א פארן אדורך מלכי ישראל גאס. זען  רעדן  ענדערן
 • אברהם מרדכי אלטער גערער רבי פון תרס ה ביז תש ח אמרי אמת רבי ישראל אלטער גערער רבי פון תש ח ביז תשל ז בית ישראל רבי שמחה בונם אלטער גערער רבי
 • צו די קינדער, די רביסטעווע איז אריבער פון רבי צו תלמיד. רבי ישראל יצחק קאליש, דער אלטער ווארקער רבי, איז געבוירן געווארן אינעם שטעטל זאלאשין, לעבן קאליש
 • ה תקע ג דער גרינדער פון חב ד חסידות. ווערט אויך גערופן: האדמו ר הזקן, דער אלטער רבי, בעל התניא רבי שניאור זלמן איז געבוירן ח י אלול ה תק ה, אין דער אומגעבונג
 • פירער פון אגודת ישראל און דער ערשטער מיניסטער פאר סאציאלע ענינים אין ישראל ער איז געווען אן איידעם ביים גערער רבי ן, רבי אברהם מרדכי אלטער איטשע מאיר לעווין
                                     

הויפט זייט/י"ח אלול

התקנ"ט - נפטר געווארן הרב אברהם שמשון פון פולנאה, רב אין ראשקאוו. התרמ"ט - נפטר געווארן רבי עובדיה עבדאללה סומך, הויפט פון די רבנים אין בבל. השס"ט – נפטר געווארן רבי יהודה ליוואי, דער מהר"ל פון פראג געב הרפ"ה. התק"ה - געבוירן רבי שניאור זלמן פון לאדי, דער אלטער רבי פון חב"ד נפטר התקע"ג. התנ"ח - געבוירן רבי ישראל בן אליעזר, דער בעל שם טוב נפטר התק"ך.

Users also searched:

ישראל אלטער,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →