ⓘ וויינרייך. דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן: וויינרייך קען באדייטן די פֿאלגנדע מענטשן: אוריאל וויינרייך, לינגוויסט התרפו - התשכז מאקס וויינרי ..

                                     

ⓘ וויינרייך

דאָס װאָרט קען זיך װײַטער צעטײלן צו עטלעכע באַדײַטן:

וויינרייך קען באדייטן די פֿאלגנדע מענטשן:

  • אוריאל וויינרייך, לינגוויסט התרפ"ו - התשכ"ז
  • מאקס וויינרייך התרנ"ד - התשכ"ט