ⓘ המודיע איז א צייטונג וואס קומט ארויס טעגליך אין ארץ ישראל אויף העברעיש, און אין אמעריקע אויף ענגליש. אין אנהייב פלעגט דאס ערשיינען אין אידיש אין פוילן, אבער היי ..

                                     

ⓘ המודיע

המודיע איז א צייטונג וואס קומט ארויס טעגליך אין ארץ ישראל אויף העברעיש, און אין אמעריקע אויף ענגליש.

אין אנהייב פלעגט דאס ערשיינען אין אידיש אין פוילן, אבער היינט צוטאגס איז דאס נישט פארהאנען אויף דער אידישער שפראך צוליב דעם וואס אין די אגודה קרייזן רעדט מען אזוי פיל יידיש.

                                     

1. המודיע אויף ענגליש

אין אמעריקע האט דאס אנגעהויבן ערשיינען טעגליך פארלויפנדיג די וועג פאר יתד נאמן. דער ענגלישער המודיע איז רעדאקטירט דורך רות ליכטנשטיין, די טאכטער פון לייבל לעווין.

אין יאר תשס"ח האט אנגעהויבן די פראנצויזישע אויסגאבע פון המודיע.

                                     
  • און נאך אנדערע וואס איז געבליבן מיטן המודיע די צייטונג האט אנגעהויבן ערשיינען ווינטער תשס ט, נאכער וואס דער המודיע האט נישט געהעריג געשטיצט ר מאיר פרוש ס
  • און אכט קינדער. זיינע ארטיקלען ערשיינען רעגלמעסיג אין זשערוסאלעם פאסט, המודיע משפחה מאגאזין קאנטרי יאסי, און אויפן אינטערנעט ביי דזשאואיש ווארלד רעוויאו
  • פרויען. וואס ווערט ארויסגעגעבן דורך מרת רות ליכנטשטיין, פון די ענגלישע המודיע צייטונג, זינט אלול, תשס ו. די אויסגאבע ערשיינט אין ניו יארק, אבער ווערט
  • דער ועד האט אויפגעהערט זייער תפקיד ווען די צווייטע וועלט מלחמה האט אנגעהויבן. המודיע קנין לשבת, כ ה תמוז תשע א דאס אידישע ווארט נומער 425 תשרי תשע ב
  • געשריבן המודיע פארעפנטלעכט אין קהל א רעגולער זיי ל אונטער דער פ ען נא מען, נתן נטע גא לד. יעקב רייניץ היי נט, געשריבן אין די טעגלעך המודיע בקהילה
  • גענעאלאג פון רבנישע משפחות וועלכער איז בארימט מיט זיינע מאמרים ויתילדו אין דער המודיע צייטונג. וועקשטיין וואוינט אין אשדוד. יוחסין אידישע וועלט פארומס
  • תשכ ה האט מען אים ערלויבט צו פארלאזן דעם סאוועטן פארבאנד און ער האט געוואנדערט קיין בני ברק. יצחק אלפסי, החסידות מדור לדור המודיע באנד 447 ביאגראפיעס
  • חובת התלמידים הכשרת אברכים אש קודש דרך המלך בני מחשבה טובה דרך המלך, וועד חסידי פיאסצנה, ירושלים תשנ ה המודיע ענגליש מאגאזינע אפטייל, כ ב אדר א תשס ח
  • חסיד וואס וואוינט אין וויליאמסבורג. ער פארשפרייט די אלגעמיינער זשורנאל, המודיע און אלע ישראלישע צייטונגען אין די ניוז סטענדס פון גרויס ניו יארק. ער האט
  • זיין שווער רבי דוד אהרן טווערסקי פון זשאריק. נאך זיין פטירה איז אויפגענומען געווארן אלס רבי, זיין שוועסטערס אן אייניקל רבי יושע לע רוקח. המודיע באנד 447