ⓘ אדמון איז געווען אין די צייטן פון אבטליון. דער רמבם רעכנט אדמון צווישן די נעמען פון זעקסטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה לויט דעם ראנגארדער פון איבערגעבונג פון די ..

                                     

ⓘ אדמון

אדמון איז געווען אין די צייטן פון אבטליון.

דער רמב"ם רעכנט אדמון צווישן די נעמען פון זעקסטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה לויט דעם ראנגארדער פון איבערגעבונג פון די תורה.

                                     

1. אין משניות

  • מסכת כתובות פרק י"ג משנה א, שני דייני גזרות היו בירושלים, אדמון וחנן בן אבישלום, חנן אומר שני דברים אדמון אומר שבעה וכו
  • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ג, אדמון אומר שבעה, מי וכו, אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי, אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון
  • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ד, אדמון אומר, הואיל והודה מקצת הטענה ישבע, וכו, אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון
  • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ה, אדמון אומר, יכולה היא שתאמר, וכו, אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון
  • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ו, אדמון אומר, יכול הוא שיאמר, השני נוח לי והראשון קשה הימנו וכו
  • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ז, אדמון אומר, ילך בקצרה, וכו
  • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ח, אדמון אומר, יכול הוא שיאמר, אלו הייתי חייב לך, היה לך להפרע וכו
  • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ט, אדמון אומר, יכול הוא שיאמר, אלו הייתי חייב לך, כיצד אתה לוה ממנו, וכו
  • מסכת בבא בתרא פרק ט משנה א, אדמון אומר בשביל שאני זכר הפסדתי, אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון
  • מסכת שבועות פרק ו משנה ג, אדמון אומר, הואיל והודה מקצת הטענה ישבע, וכו, אמר רבן גמליאל רואה אני את דברי אדמון