ⓘ רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי איז געווען פון פינפטן דור תנאים, און פון צענטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, ער איז געווען א זון פון דער תנא רבי יוסי הגלילי ..

                                     

ⓘ רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי איז געווען פון פינפטן דור תנאים, און פון צענטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, ער איז געווען א זון פון דער תנא רבי יוסי הגלילי

                                     

1. איבער אים

רבי יוחנן זאגט ווי מען טרעפט די רייד פון רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אין אגדא זאל מען צושטעלן די אויערן.

רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי ווערט פארעכנט אלס פארפאסער פון דער ברייתא "ל"ב מדות שהאגדה נדרשת בהן".

                                     

2. אין בבלי

  • מסכת ברכות דף ס"ג ע"ב, תנו רבנן כשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, היו שם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי נחמיה ורבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי פתחו כולם בכבוד אכסניא וכו
  • מסכת סוטה דף ל ע"ב, רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, כקטן המקרא את הלל והן עונין אחריו כל מה שהוא אומר וכו
  • מסכת סנהדרין דף ג ע"ב, רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי אומר, מה תלמוד לומר לנטות אחרי רבים להטות וכו
  • מסכת חולין דף פ"ט ע"א, אמר רבי יוחנן משום רבי אלעזר ברבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה עשה אזניך כאפרכסת וכו