ⓘ חנן בן אבישלום. מסכת כתובות פרק יג משנה א, שני דייני גזרות היו בירושלים, אדמון וחנן בן אבישלום, חנן אומר שני דברים, אדמון אומר שבעה, מי שהלך למדינת הים ואשתו תו ..

                                     

ⓘ חנן בן אבישלום

  • מסכת כתובות פרק י"ג משנה א, שני דייני גזרות היו בירושלים, אדמון וחנן בן אבישלום, חנן אומר שני דברים, אדמון אומר שבעה, מי שהלך למדינת הים ואשתו תובעת מזונות, חנן אומר, תשבע בסוף ולא תשבע בתחלה, נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, תשבע בתחלה ובסוף, אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם, אמר רבי יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן, לא תשבע אלא בסוף
  • מסכת כתובות פרק י"ג משנה ב, מי שהלך למדינת הים, ועמד אחד ופירנס את אשתו, חנן אומר איבד את מעותיו, נחלקו עליו בני כהנים גדולים ואמרו, ישבע כמה הוציא ויטול, אמר רבי דוסא בן הרכינס כדבריהם, אמר רבי יוחנן בן זכאי יפה אמר חנן, הניח מעותיו על קרן הצבי