ⓘ עקביא בן מהללאל. מסכת עדיות פרק ה משנה ו, עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים, אמרו לו, עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר, ונעשך אב בית דין לישראל, אמר להן מוט ..

                                     

ⓘ עקביא בן מהללאל

  • מסכת עדיות פרק ה משנה ו, עקביא בן מהללאל העיד ארבעה דברים, אמרו לו, עקביא חזור בך בארבעה דברים שהיית אומר, ונעשך אב בית דין לישראל, אמר להן מוטב לי להקרא שוטה כל ימי, ולא ליעשות שעה אחת רשע לפני המקום, שלא יהיו אומרים בשביל שררה חזר בו, וכו, אמר רבי יהודה חס ושלום שעקביא נתנדה שאין עזרה ננעלת לפני כל אדם בישראל, בחכמה, וביראת חטא כעקביא בן מהללאל, וכו
  • מסכת אבות פרק ג משנה א, עקביא בן מהללאל אומר הסתכל בשלשה דברים ואי אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, וכו
  • מסכת בכורות פרק ג משנה ד, שער בכור בעל מום שנשר, והניחו בחלון, ואחר כך שחטו, עקביא בן מהללאל מתיר, וכו, אמר רבי יוסי לא בזה התיר עקביא, אלא בשער בכור וכו, ואחר כך מת, בזה עקביא בן מהללאל מתיר, וכו
  • מסכת נגעים פרק א משנה ד, מראות נגעים ששה עשר, וכו, עקביא בן מהללאל אומר, שבעים ושנים, וכו
  • מסכת נגעים פרק ה משנה ג, שער פקודה, עקביא בן מהללאל מטמא, וחכמים מטהרין, וכו, מי שהיתה בו בהרת וכו וחזרה, עקביא בן מהללאל מטמא, וכו אמר רבי עקיבא וכו, אמרו לו, כשם שביטלו את דברי עקביא, אף דבריך אינן קימין
  • מסכת נדה פרק ב משנה ו, הירק, עקביא בן מהללאל מטמא, וחכמים מטהרין, וכו