ⓘ רבי נחוניא בן הקנה. מסכת ברכות פרק ג משנה ה, רבי נחוניא בן הקנה, היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו, תפילה קצרה, אמרו לו, מה מקום לתפילה זו, אמר להם, בכניסתי ..

                                     

ⓘ רבי נחוניא בן הקנה

  • מסכת ברכות פרק ג משנה ה, רבי נחוניא בן הקנה, היה מתפלל בכניסתו לבית המדרש וביציאתו, תפילה קצרה, אמרו לו, מה מקום לתפילה זו, אמר להם, בכניסתי אני מתפלל שלא תארע תקלה על ידי, וביציאתי אני נותן הודיה על חלקי
  • מסכת אבות פרק ג משנה ה, רבי נחוניא בן הקנה אומר, כל המקבל עליו עול תורה, מעבירין ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, וכל הפורק ממנו עול תורה, נותנין עליו עול מלכות ועול דרך ארץ
                                     

1. חיבורים

פארשידענע ספרים אין קבלה וואס זענען מיוחס צו רבי נחוניא בן הקנה

  • ספר הבהיר - ווערט אויך אנגעריפן אין רמב"ן און אנדערע ראשונים, מדרש רבי נחוניא בן הקנה, וויבאלד דער ערשטער מאמר הייבט זיך אן "אמר רבי נחוניא בן הקנה כתוב אחד אומר, ועתה לא ראו אור בהיר הוא בשחקים". דער חיד"א שרייבט אין שם הגדולים אז דער מחבר איז געווען רבי נחוניא בן הקנה.
  • ספר הפליאה - דער חיד"א ברענגט אין שם הגדולים פארשידענע מיינונגן איבער ווער איז געווען דער מחבר, און אז דער מגלה עמוקות שרייבט אז דער מחבר איז רבי נחוניא בן הקנה
  • עס ווערט געברענגט אז רבי נחוניא בן הקנה האט מחבר געווען די תפילה "אנא בכח" וואס האט 42 ווערטער כנגד דעם שם פון 42 אותיות.