ⓘ רבי אלעזר בן פרטא איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. צוויי רב ..

                                     

ⓘ רבי אלעזר בן פרטא

רבי אלעזר בן פרטא איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.

צוויי רבי אלעזר בן פרטאס:

דער סדר הדורות שרייבט אז סאיז געווען צוויי רבי אלעזר בן פרטא ס, איינער אין דער צייט פון רבי יוחנן בן זכאי, אין איינער אין די צייט פון רבי יהודה הנשיא, אזוי ווי מגעפינט אין ירושלמי: אתא עובדא קומי רבי, בעא מיעבד כרבנן, אמר לו רבי אלעזר בן פרטא בן בנו של רבי אלעזר בן פרטא לא כן למדתנו בשם זקיניך וכו וחזר ביה.

אין בבלי געפינט מען אויך אן ענליכן לשון מעשה ועשה רבי כדברי חכמים אמר לפניו פרטא בן רבי אלעזר בן פרטא בן בנו של רבי פרטא הגדול אם כן מה כח בית דין יפה.

                                     

1. אין משניות

  • מסכת גיטין פרק ג משנה ד, שלשה דברים אמר רבי אלעזר בן פרטא לפני חכמים, וקיימו את דבריו, על עיר שהקיפה כרקום, ועל הספינה המטירפת בים, ועל היוצא לידון, שהן בחזקת קיימין, וכו