ⓘ רבי אלעזר המודעי. דער רמבם אין זיין הקדמה רעכענט אויס צוויי מאל דעם נאמען רבי אלעזר המודעי, איין מאל פון די ערשטע חבורה נאכן חורבן, מיט ראשי תיבות רא המודעי, אי ..

                                     

ⓘ רבי אלעזר המודעי

דער רמב"ם אין זיין הקדמה רעכענט אויס צוויי מאל דעם נאמען רבי אלעזר המודעי, איין מאל פון די ערשטע חבורה נאכן חורבן, מיט ראשי תיבות ר"א המודעי, אין איין מאל פון דער צווייטע חבורה ארויסגעשריבן רבי אלעזר המודעי.

רבי אליעזר המודעי איז געווען פון דריטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש, א תלמיד פון רבן יוחנן בן זכאי

רבי אלעזר המודעי איז געווען פון פערטן דור תנאים, און פון ניינטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער צווייטער דור נאך דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש, א חבר פון רבי טרפון.

                                     

1. אין משניות

 • מסכת אבות פרק ג משנה י"א, רבי אלעזר המודעי אומר, המחלל את הקדשים, והמבזה את המועדות, והמלבין פני חבירו ברבים, והמפר בריתו של אברהם אבינו עליו השלום, והמגלה פנים בתורה שלא כהלכה, אף על פי שיש בידו תורה ומעשים טובים אין לו חלק לעולם הבא
                                     
 • רבי אלעזר חסמא איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט זעקס מאל אין משניות. רבי אלעזר חסמא איז געווען פון דריטן דור תנאים, ער איז געווען א תלמיד מובהק פון
 • רבי אלעזר הקפר איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט איין מאל אין משניות. רבי אלעזר הקפר איז געווען אין דער צייט פון זעקסטן דור תנאים, אין דער צייט פון
 • רבי אלעזר ברבי שמעון איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט דריי מאל אין משניות. רבי אלעזר ברבי שמעון איז געווען אין דער צייט פון זעקסטן דור תנאים, אין דער
 • רבי אלעזר בן פרטא, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט איין מאל אין משניות. רבי אלעזר בן פרטא איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די
 • רבי אלעזר בן עזריה איז געווען א תנא, וואס ווערט אראפ געברענגט דריי און פערציג מאל אין דער משנה. רבי אלעזר בן עזריה איז געווען פון צווייטן - דריטן דור
 • רבי אלעזר בן שמוע איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוויי מאל אין משניות ביי זיין פולן נאמען, און דריי און פופציג מאל רבי אלעזר סתם. רבי אלעזר בן שמוע
 • רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא, איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט פינף מאל אין משניות. רבי אלעזר בן יהודה איש ברתותא איז געווען פון דריטן דור תנאים
 • רבי אלעזר בן רבי צדוק, אדער רבי אליעזר בן רבי צדוק איז געווען א תנא, וואס ווערט דערמאנט צוואנציג מאל אין משניות. ער איז געווען א זון פון דעם גרויסן תנא
 • רבי אלעזר בן ערך איז געווען א תנא, וואס ווערט דעמאנט אכט מאל אין משניות. רבי אלעזר בן ערך איז געווען א תנא אינעם צווייטן דור פון די תנאים, און איז געווען
 • רבי אלעזר בן חרסום איז געווען א תנא, וואס ווערט נישט דערמאנט אין משניות. דער רמב ם רעכענט אויס רבי אלעזר בן חרסום צוזאמען מיט אנטיגנוס איש סוכו, פון צווייטן