ⓘ רבי חנינא בן דוסא איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש. ..

                                     

ⓘ רבי חנינא בן דוסא

רבי חנינא בן דוסא איז געווען פון צווייטן דור תנאים, און פון אכטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.

                                     

1. איבער אים

רבי חנינא בן דוסא איז געווען מלומד בניסים, און זיינע תפלות זענען געהערט געווארן.

רבי חנינא בן דוסא האט זיך באניגנט מיט א מעסטל באקסער א גאנצע וואך, די חז"ל פארציילן: יעדן טאג איז ארויס א בת קול "די גאנצע וועלט ווערט געשפייזט אין זכות פון מיין זון חנינא, און מיין זון חנינא האט גענוג א מעסטל באקסער פון ערב שבת צו ערב שבת.

                                     

2. אין משניות

  • מסכת ברכות פרק ה משנה ה, אמרו עליו, על רבי חנינא בן דוסא שהיה מתפלל על החולים, ואומר, וכו
  • מסכת סוטה פרק ט משנה ט"ו, משמת רבי חנינא בן דוסא בטלו אנשי מעשה
  • מסכת אבות פרק ג משנה ט, רבי חנינא בן דוסא אומר, כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו, חכמתו קיימת, וכו