ⓘ רבי אלעזר ברבי שמעון. מסכת ביצה פרק ד משנה ה, ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב, ורבי אלעזר ברבי שמעון מתיר מסכת תמורה פרק ד משנה ד, המפריש חטאתו, והרי הוא בע ..

                                     

ⓘ רבי אלעזר ברבי שמעון

  • מסכת ביצה פרק ד משנה ה, ואין מנהיגין את הבהמה במקל ביום טוב, ורבי אלעזר ברבי שמעון מתיר
  • מסכת תמורה פרק ד משנה ד, המפריש חטאתו, והרי הוא בעלת מום, מוכרה, ויביא בדמיה אחרת, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר אם קרבה השניה, עד שלא נשחטה הראשונה, תמות
  • מסכת נגעים פרק י"ב משנה ג, רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, עד שיראו כשני גריסין על שתי אבנים, וכו