ⓘ רבי אלעזר חסמא. מסכת תרומות פרק ג משנה ה, רבי אלעזר חסמא אומר, האומר תרומת כרי ממנו עליו, קרא שם מסכת בבא מציעא פרק ז משנה ה, רבי אלעזר חסמא אומר, לא יאכל פועל ..

                                     

ⓘ רבי אלעזר חסמא

  • מסכת תרומות פרק ג משנה ה, רבי אלעזר חסמא אומר, האומר תרומת כרי ממנו עליו, קרא שם
  • מסכת בבא מציעא פרק ז משנה ה, רבי אלעזר חסמא אומר, לא יאכל פועל חתר על שכרו
  • מסכת אבות פרק ג משנה ג, רבי אלעזר חסמא אומר, קנין ופתחי נדות הן גופי הלכות, תקופות וגמטריאות פרפראות לחכמה
  • מסכת נגעים פרק ז משנה ב, רבי אלעזר חסמא אומר, להקל טהור, להחמיר תראה בתחלה
  • מסכת נגעים פרק י"ג משנה ג, אבניו ועציו ועפרו מטמאין בכזית, רבי אלעזר חסמא אומר, במה שהן
  • מסכת מקואות פרק ח משנה ג, המטיל טיפין עבות מתוך האמה טמא, דברי רבי אלעזר חסמא