ⓘ בן הא הא. די גמרא אין מסכת חגיגה ברענגט עטליכע שמועסן צווישן בר הי און הלל, ווי סווייזט אויס פון די מפרשים אויף דער משנה איז בן הא אין בר הי דער זעלבער, און ער ..

                                     

ⓘ בן הא הא

די גמרא אין מסכת חגיגה ברענגט עטליכע שמועסן צווישן בר הי און הלל, ווי סווייזט אויס פון די מפרשים אויף דער משנה איז בן הא אין בר הי דער זעלבער, און ער איז געווען פון ערשטן דור תנאים.