ⓘ חנניא איש אונו. רבי חנניא איש אונו איז געווען פון דריטן - פערטן דור תנאים, און פון ניינטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צו ..

                                     

ⓘ חנניא איש אונו

רבי חנניא איש אונו איז געווען פון דריטן - פערטן דור תנאים, און פון ניינטן דור נאך די אנשי כנסת הגדולה, דער דור וואס האט צוגעזען דעם חורבן פון צווייטן בית המקדש.