ⓘ שמעון בן זומא. מסכת ברכות פרק א משנה ה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי, שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר, וכו מסכת נז ..

                                     

ⓘ שמעון בן זומא

  • מסכת ברכות פרק א משנה ה, אמר רבי אלעזר בן עזריה, הרי אני כבן שבעים שנה, ולא זכיתי, שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא, שנאמר, וכו
  • מסכת נזיר פרק ח משנה א, אמר לו בן זומא, ומי שומע לו לידור כנגדו בנזיר, וכו, אבל הודו לו חכמים לבן זומא
  • מסכת סוטה פרק ט משנה ט"ו, משמת בן זומא, בטלו הדרשנים
  • מסכת אבות פרק ד משנה א, בן זומא אומר, איזהו חכם הלומד מכל אדם, שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, וכו
  • מסכת מנחות פרק י"א משנה ד, בן זומא אומר, ונתת על השלחן לחם פנים לפני תמיד, שיהא לו פנים
  • מסכת חולין פרק ה משנה ה, את זו דרש שמעון בן זומא, נאמר במעשה בראשית יום אחד, ונאמר באותו ואת בנו יום אחד, וכו