ⓘ דינער, קאמפיוטער. אין קאָמפּיוטערײַ, אַ דינער איז אַ קאָמפּיוטער אָדער אַ קאָמפּיוטער־פּראָגראַם װעלכע איז באַשטימט צו באַדינען אַנדערע קאָמפּיוטערס. צום בײַשפּ ..

                                     

ⓘ דינער (קאמפיוטער)

אין קאָמפּיוטערײַ, אַ דינער איז אַ קאָמפּיוטער אָדער אַ קאָמפּיוטער־פּראָגראַם װעלכע איז באַשטימט צו באַדינען אַנדערע קאָמפּיוטערס. צום בײַשפּיל, אַן אָפּדרוקער־דינער באַדינט װי אַ אָפּדרוקער פֿאַר אַלע קאָמפּיוטערס אין דעם נעצװערק, אָדער אַ DNS־דינער באַדינט װי אַ נאָמען־אױסלײזער צװישן קאָמפּיוטער נעמען מיט IP־אַדרעסן.