ⓘ רבי יהושע בן קרחה. מסכת ברכות פרק ב משנה א, אמר רבי יהושע בן קרחה למה קדמה שמע, לוהויה אם שמוע, אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה, ואחר כך יקבל עליו עול מצ ..

                                     

ⓘ רבי יהושע בן קרחה

  • מסכת ברכות פרק ב משנה א, אמר רבי יהושע בן קרחה למה קדמה שמע, לוהויה אם שמוע, אלא כדי שיקבל עליו עול מלכות שמים תחלה, ואחר כך יקבל עליו עול מצוות, וכו
  • מסכת ראש השנה פרק ד משנה ד, אמר רבי יהושע בן קרחה ועוד זאת התקין רבן יוחנן בן זכאי, שאפילו ראש בית דין בכל מקום, שלא יהו העדים הולכין, אלא למקום הועד
  • מסכת נדרים פרק ג משנה י"א, רבי יהושע בן קרחה אומר גדולה מילה, שלא נתלה לו למשה הצדיק עליה מלא שעה
  • מסכת סנהדרין פרק ז משנה ה, אמר רבי יהושע בן קרחה בכל יום דנין את העדים בכנוי