ⓘ חיים עוזר גראדזענסקי. ֿ הרב חיים עוזר גראדזענסקי התרכג-התש איז געווען א דיין, פוסק און תלמיד חכם אין ווילנא; מען האט געהאלטן פון אים ווי דער ווילנער רב. ער איז ..

                                     

ⓘ חיים עוזר גראדזענסקי

ֿ

הרב חיים עוזר גראדזענסקי התרכ"ג-הת"ש איז געווען א דיין, פוסק און תלמיד חכם אין ווילנא; מען האט געהאלטן פון אים ווי דער ווילנער רב. ער איז געווען איינער פון די גרינדער פון אגודת ישראל און געווען דער נשיא פונעם מועצת גדולי התורה.

                                     

1. פריערדיגע יארן

הרב גראדזענסקי איז געבוירן התרכ"ג אין איוויע, היינט בעלארוס, א קליין שטעטל נישט ווייט פון ווילנע וואו זיין פאטער האט געדינט אלס שטאטס-רב 40 יאר, און פאר אים איז זיין זיידע אויך געווען רב דארט במשך אזא תקופה. הרב חיים עוזר האט געהאט אן אויסערגעוויינלעך זכרון; ער האט קיינמאל נישט פארגעסן, ביז אין זיינע עלטערע יארן.

צו 15, איז ער געגאנגען לערנען אין דער וואלאזשינער ישיבה. רבי חיים סאלאווייטשיק האט אים זאפארט אריינגענומען אין זיין חבורה.

ביי די 21 יאר האט ער חתונה געהאט מיט לאה אלטע גראדנענסקי, א טאכטער פון הרב אליהו אליעזר גראדנענסקי און מלכה הינדא פאדווא־ליפקין א טאכטער פון רבי ישראל סאלאנטער און מרת אסתר פייגא אייזנשטיין.

ביים זיווג שני איז ער געווארן רבי אלחנן וואסערמאןס א שוואגער - ביידע זענען געווען איידעמער ביי הרב מאיר אטלאס, דעם סאלאנטער רב.

                                     
  • ראש ישיבה ומייסד פון ישיבת המקובלים בית אל פון ירושלים ה ת ש - הרב חיים עוזר גראדזענסקי פון ווילנע, מחבר פון שו ת אחיעזר ה תשס ו - ר מעכל דארפמאן פון חשובי
  • די ניין טעג ה של ב - נפטר געווארן רבי יצחק לוריא, דער אריז ל געב רצ ה ה ת ש - נפטר געווארן הרב חיים עוזר גראדזענסקי פון ווילנע, מחבר פון שו ת אחיעזר
  • געגרינדעט געווארען אין 1936 דורך רבי אברהם מרדכי אלטער גערער רבי רבי חיים עוזר גראדזענסקי פון ווילנע, רבי שלמה חנוך ראבינאוויטש ראדאמסקער רבי און רבי דוד
  • חיים מאיר האגער חיים נחמן ביאליק חיים סוטין חיים עוזר גראדזענסקי חיים פאלאדזשי חיים פנחס שיינבערג חיים רמון חיים שאול עבוד חיים שאול גריינימאן חיים שאול
  • הרב אברהם יצחק הכהן קוק תרכ ה - תרצ ה הרב יעקב חיים סופר תר ל תרצ ט, כף החיים הרב חיים עוזר גראדזענסקי 1863 1940, אחיעזר הרב אברהם דובער כהנא שפירא
  • דער עדה החרדית אין ירושלים. הרב מאיר בערלין - זון פונעם נצי ב. הרב חיים עוזר גראדזענסקי - מחבר שו ת אחיעזר פון די גרעסטע פוסקים אין זיין דור. רבי שמואל
  • יידנטום: הרב ישראל מאיר הכהן, דער חפץ חיים רבי אברהם מרדכי אלטער, דער גערער רבי, און רבי חיים עוזר גראדזענסקי רב של ווילנע. ער האט זיך אסאך באשעפטיקט
  • שניאורסאהן דער ליובאוויטשער רבי, הרב חיים סאלאווייטשיק, הרב יצחק אייזיק הלוי, הרב מאיר שמחה פון דווינסק, רבי חיים עוזר גראדזענסקי רבי איצעלע פאנעוועזשער, הרב
  • הרב חיים הלוי סאלאווייטשיק ט ו אדר ב ה תרי ג, וואלאזשין - כ א אב ה תרע ח באקאנט אלס ר חיים בריסקער. ר חיים איז געבוירן אין וואלאזשין צו זיין פאטער
  • ט ז תמוז תרצ ג 1933 איז ער ארויף קיין ארץ ישראל, נאכדעם וואס הרב חיים עוזר גראדזענסקי האט געבעטן משה פרוש פון אגודת ישראל צו באקומען סערטיפיקאטן פארן חזו א