ⓘ רבי שמעון שזורי. מסכת דמאי - פרק ד משנה א, רבי שמעון שזורי אומר, אף בחול שואלו ואוכל על פיו מסכת שביעית - פרק ב משנה ח, רבי שמעון שזורי אומר, פול המצרי שזרעו לז ..

                                     

ⓘ רבי שמעון שזורי

  • מסכת דמאי - פרק ד משנה א, רבי שמעון שזורי אומר, אף בחול שואלו ואוכל על פיו
  • מסכת שביעית - פרק ב משנה ח, רבי שמעון שזורי אומר, פול המצרי שזרעו לזרע בתחלה, כיוצא בהן
  • מסכת גיטין - פרק ו משנה ה, בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי, וכו, רבי שמעון שזורי אומר, אף המסכן
  • מסכת חולין - פרק ד משנה ה, רבי שמעון שזורי אומר, אפלו בן שמונה שנים וחורש בשדה, שחיטת אמו מטהרתו
  • מסכת כריתות - פרק ד משנה ג, רבי שמעון שזורי ורבי שמעון אומרים, לא נחלקו על דבר שהוא משום שם אחד שהוא חייב, וכו
  • מסכת כלים - פרק י"ח משנה א, רבי שמעון שזורי אומר, אם היו הרגלים גבוהות טפח, אין ביניהם נמדד, ואם לאו, ביניהן נמדד
  • מסכת טבול יום - פרק ד משנה ה בראשונה היו אומרים, היוצא בקולר ואמר כתבו גט לאשתי, וכו, רבי שמעון שזורי אומר, אף המסכן
  • מסכת טהרות - פרק ג משנה ב, רבי מאיר אומר, השמן תחלה לעולם, וחכמים אומרים, אף הדבש, רבי שמעון שזורי אומר, אף היין