ⓘ תלמידי בעשט ..

לייב שרהס

רבי אריה לייב בן שרה), באוואוסט אלס ר לייב שרהס, איז געווען א באוואוסטע חסידישער וואונדער צדיק, אין רוסלאנד וואס האט עוסק געווען אין פדיון שבוים. ער איז געווען א תלמיד פון די ערשטע גרינדער פון חסידות, פונעם בעל שם טוב און פונעם מעזריטשער מגיד. ער איז געבוירן מיט זעלטענע כשרונות, צו זיין פאטער ר יוסף, א זקן וואס האט חתונה געהאט מיט א מסירות נפשדיג יונג מיידל, ווייל זי האט נישט געוואלט פארכאפט ווערן צום ארטיגן פריצנס א זון. עס איז פארהאן א ספר "גבורות ארי", וואס ענטהאלט גאר וואונדערליכע ערציילונגען, פון רבי ר לייב שרהס זצוק"ל. סדא וואס מישן אויס זיין אידענטיטעט, מיטן דער שפאלער זיידע, ווייל ...

                                     

ⓘ תלמידי בעש"ט

  • דער בעל שם טוב - רבי ישראל בן אליעזר זצ ל - האט געלעבט אין א צייט וואס עס האט געהערשט א געוואלדיגן טריקנקייט ביי יידישע קינדער, דערפאר האט ער געגרינדערט