ⓘ חוני המעגל. מסכת תענית פרק ג משנה ח, מעשה שאמרו לו לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים, וכו, עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים, וכו, שלח לו שמעון בן שטח, ..

                                     

ⓘ חוני המעגל

  • מסכת תענית פרק ג משנה ח, מעשה שאמרו לו לחוני המעגל, התפלל שירדו גשמים, וכו, עד שיצאו ישראל מירושלים להר הבית מפני הגשמים, וכו, שלח לו שמעון בן שטח, אלמלא חוני אתה, וכו, ועליך הכתוב אומר, ישמח אביך ואמך ותגל יולדתך