ⓘ עקאנאמיסט. אן עקאנאמיסט איז א מומחה אין פעלד פון עקאנאמיק. עקאנאמיסטן שטודירן, אנטוויקלען און אנווענדן טעאריעס און באגריפן פון עקאנאמיק, און שרייבן וועגן עקאנאמ ..

                                     

ⓘ עקאנאמיסט

אן עקאנאמיסט איז א מומחה אין פעלד פון עקאנאמיק. עקאנאמיסטן שטודירן, אנטוויקלען און אנווענדן טעאריעס און באגריפן פון עקאנאמיק, און שרייבן וועגן עקאנאמישן פאליטיק.

רוב אוניווערסיטעטן האבן א דעפארטמענט פון עקאנאמיק. אפטמאל אין דעם פאקולטעט פון סאציאלע וויסנשאפטן.

עקאנאמיסטן ארבעטן אין באנקעריי, פינאנץ און האנדל.

                                     
 • אדם סמיט, שאטישער עקאנאמיסט געש 1790 1854 - יהודה פען, יידישער רוסישער מאלער נפ 1937 1883 - דזשאן מיינארד קינס, בריטישער עקאנאמיסט געש 1946 1900
 • גרויסער תלמיד חכם, פון די גדולי הדור ה תשט ו - קרנית פלוג, איז א ישראלישע עקאנאמיסט און די אנפירערין פונעם באנק פון ישראל ה תקפ ז רבי רפאל פון בערשיד
 • דריטער, מלך פון ענגלאנד געב 1207 2006 - מילטאן פרידמאן, אמעריקאנער עקאנאמיסט געווינער פון נאבעל פריז פאר עקאנאמיק געב 1912 15טן נאוועמבער - 17טן
 • מאהאטמא גאנדי, אינדישער פירער געש 1948 2003 - דזשאן דאנלאפ, אמעריקאנער עקאנאמיסט געב 1914 וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע שייך צו: 2טן אקטאבער 1טן אקטאבער
 • פרעזידענט פון ארגענטינע געב 1919 1977 - אסקר מארגנשטערן, אמעריקאנער עקאנאמיסט איינער פון די גרינדער פון שפיל טעאריע געב 1902 ליבעריע - זעלבשטענדיקייט
 • 1399 - יאדוויגא, קעניגין פון פוילן געב 1373 1790 - אדם סמיט, שאטישער עקאנאמיסט געב 1723 1912 - אנרי פואנקארע, פראנצויזישער מאטעמאטיקער און פילאסאף
 • און נאבעל פריז געווינער טשארלס דארווין, ביאלאג דייוויד היום, פילאסאף, עקאנאמיסט און היסטאריקער דניאל ראדעפארד, מאטעמאטיקער וואס האט אנטוויקלט די מאקלארין
 • געב 1831 1910 - מארק טוויין, אמעריקאנער שרייבער געב 1835 1946 - דזשאן מיינארד קינס, בריטישער עקאנאמיסט געב 1883 20סטן אפריל - 22סטן אפריל אפריל
 • פון די פאראייניגטע שטאטן געש 1972 1899 - פרידריך האייעק, עסטרייכער עקאנאמיסט געווינער פון נאבעל פריז פאר עקאנאמיק געש 1992 1794 - אנטואן לאווואזיע
 • פראנצויזישער קאמפאזיטאר געש 1875 1844 - פיליפ וויקסטיד, ענגלישער עקאנאמיסט געש 1927 1881 - פאבלא פיקאסא, שפאנישער מאלער און סקולפטאר געש 1973
 • Friedman 31סטן יולי, 1912 16טן נאוועמבער, 2006 איז געווען אן אמעריקאנער עקאנאמיסט סטאטיסקער, מחבר און פראפעסאר ביים אוניווערסיטעט פון שיקאגא מער ווי דרייסיג
 • שטאטן צווישן 1961 - 1969 געש 1994 1943 - זשאזעף שטיגליץ, אמעריקאנער עקאנאמיסט און געווינער פונעם נאבעל פריז פאר עקאנאמיק אין 2001 1881 - פיאדאר מיכאילאוויטש