★ געווער - טראנספארט אין ישראל ..

ליטאני אקציע

די ליטאני אקציע האט זיך אנגעפאנגען נאך דעם, וואס טעראריסטן זענען געקומען מיט שיפעלעך, פון לבנון, זיי האבן פארכאפט אן אויטאבוס אויפן כביש החוף, דער שאסיי ביים ים, נישט ווייט פון קיסאריה און האבן אים געפירט אין דער ריכטונג פון תל אביב, און האבן געשאסן אויף פארביי פארענדע מאשינען. זיכערהייטס קרעפטן האבן באוויזן אפצושטעלן דעם אויטאבוס אין הרצליה, אבער אין די שיסערייען האט די באס אויפגעריסן אין פלאמען, און 35 ציווילע זענען אומגעקאמען, די גרעסטע טעראר אטאקע וואס ישראל האט דורכגעלעבט. אויף דעם האט מנחם בעגין געשיקט די מיליטער קיין לבנון. אויפן אפעראציע ווי די אינפרעסטראקטור פון די טעראר גרופעס קע ...

                                     

★ געווער

געווער אדער וואפֿן איז געצייג וואס ווערט באנוצט צווישן מענטש קעגן מענטש, אדער צו פאנגען חיות, און זיך באשיצן פון זיי, אמאל איז געווער בעיקר באשטאנען פון, שטיין. און אויך פון קופער, אייזן, און אנדערע מעטאלענע כלים. ביז ווען מען האט אויסגעפונען אויפרייס פולווער.

די כינעזער האבן דערפינדן שיספולווער אין די אוראלטע צייטן. מיט פולווער האט מען אנגעהויבן צו שאפן ביקסן און פיסטוילן צו כאפן בעלי חיים, אבער אויך צו שיסן אנדערע מענטשן. במשך די יארן האט מען דערפינדן נייע געווער. אין 1884 האט מען דערפינדן דעם מאשינביקס, וואס קען שיסן א סך קוילן גאר גיך.

געווער ווערט איינגעטיילט אין פארשידענע קאטעגאריעס.

 • קאנווענציאנאלע געווער.
 • הייס געווער: רעוואלווערן, ביקסן, לייכטע אויטאמאטישע ביקסן. שווערע געווער ווי מארטאר, ארטילעריע, שווערע אויטאמאטישע ביקסן. באמבעס, אויפרייס מאטעריאל, מינעס.
 • קאלט געווער ווי מעסערס, שפיזן, פייל און בויגן.
 • מעכאניזירטע מאשינען וואס טראגן געווער, ווי קריגס עראפלאנען, טאנקען, געפאנצערטער סאלדאטן טראנספארט, שיפן ווי סובמארין, צושטער שיפן.
 • נישט קאנווענציאנאלע וואפן: כעמישע וואפן, ביאלאגישע וואפן, יאדערישע וואפן.

געווער איז ווארשיינליך אלט ווי די מענטשהייט, מען טרעפט אין דער תורה, ווי קינדער פון למך האבן געמאכט געווער, און קין איז געהרגט געווארן דורך א פייל און בויגן.

פעציפסטן זען אין געווער, א נעגאטיווע און שלעכטע זאך, מיליטעריסטן האלטן זיך שטאלץ דערמיט, אין ישראל פלעגט די ארמיי מאכן מארשן, זיך צו ווייזן און אויפטון מיט זייער געווער, ביז מען האט עס אפגעשאפן.

                                     
 • ערשטע פייער געווער האט מען דערפינדן אין כינע אינעם 13סטן יארהונדערט. קליינע פייער געווער וואס איין מענטש טראגט אליין רופט מען קליינע געווער ספעציעל אין
 • פאליציי מיט קיין געווער אבער איבעראל זענען זיי אנגעוואפענט מיט טויטליכע געווער אין ישראל גייען טייל פון זיי אויך נישט מיט קיין געווער אויך איז אין ישראל
 • דער ערד מיט געווער זייענדיק באפעסט אנגעפאנצערט. פארצייטנס זיינען די געווער געווען פון בויגנס פיילן, שפיזן און שווערדן, היינטיקע מאדערנע געווער זיינען די
 • א ביקס איז א מין פייער - געווער וואס מען שיסט פון דער פלייצע, מיט א לאנגען שטעקן וואס איז אײ נגעקריצט מיט גא רעס.
 • אייגנטומס. קערן, ביאלאגישע און כעמישע געווער צוזאמען רופט מען מאסן פארניכטונג געווער דערקעגן, קאנווענציאנעלע געווער זענען נארמאלע סארטן ווי ביקסן אדער
 • זענען געווען בעסער ווי די פון יק א, זיי האבן געהאט איין אויטאמאטישע מאשין געווער וואס איז געעוען גרויס, און עטליכע קליינע, בעת די אנדערע האבן קיין קליינע
 • זייטן לייגן אראפ די געווער פון אייגן ווילן, אנדערש וואו ווען איין זייט באזיגט די צווייטע, און נעמט צו פון דעם באזיגטן די געווער די צווייטע וועלט מלחמה
 • פארטענאן אין אטען ווערט טיילווייז אומגעווארפן צוליב דעם אויפרייס פון א געווער מאגאזין וואס האט געכאפט אן ארטילעריע קויל אין דער מלחמה צווישן ווענעדיג
 • דער קראפט צו האבן צויבערדיקע כוחות. זייער טיפישער געווער איז דאס ליכטשווערד, א שווערד - ענלעכן געווער מיט א לאזער שטרא ל. די דזשעדײ פא רזא רגן און באשיצן
 • דזשאן נעפיער טורנער איז געווער דער 17 טער פרעמיער מיניסטאר פן קאנאדע, א ליבעראלער. ער איז נאר געווען פרעמיער מיניסטער פאר עפעס מער ווי 2 מאנאטן אין 84
 • פאבריקאציע שליסט איין פאבריקן פאר אויטאמאבילן, עלעקטראניק, עלעקטרישע פראוויזיעס, געווער טעקסטיל, צוקער, בעטאן און כעמיקאלן. אויך איז דא אין דרום פון דער שטאט א
 • אבער ווען אנטי טאנק געווער ווערט געשאסן אין ריכטונג פון א מאשין, רייסט עס אויף, און דער מאשין איז אומבאשיצט, קעגן אזא סארט געווער ווען עס קומט צו געהעריגע
                                     
 • תע ש איז דער הויפ ט פא בריקא נט פון געווער און שיסווא רג פ א ר לאנד קראפטן אין ישראל, און זיי שאפן אויך פלי געווער די מיליטערישע אינדוסטריעס איז א רעגירונגס
 • ניצט מען האלץ ווי א ברענשטאף צו היצן און אויך ווי א בוי מאטריאל, צו מאכן געווער און געצייג, פאר מעבל, און צו מאכן פון אים פאפיר. זייט 1900 ניצט מען האלץ
 • דאס ליכטשווערד ענגליש: Lightsaber איז א פיקטיווער געווער וואס מען נוצט אין דער שטערן קריג אוניווערס. געוויינטלעך ווערן ליכטשווערדן באניצט נא ר דורך
 • פארטענאן אין אטען ווערט טיילווייז אומגעווארפן צוליב דעם אויפרייס פון א געווער מאגאזין וואס האט געכאפט אן ארטילעריע קויל אין דער מלחמה צווישן ווענעדיג
 • די ציוניסטישע פירערשאפט האבן געהאלטן זאל מען איינהאלטן פון רעקאצירן מיט געווער לויט די מדיניות ההבלגה געדאנק. סיי צוליב א מאראלע סיבה נישט צו סתם מארדן
 • נאך אלפרעד נאבעל פון שוועדן נאך זיין משפחה נאמען נאבעל וואס האט פראדוצירט געווער און וואפן און איז געווען גאר רייך דערפון. ביז מען האט געטראפן נאך זיין טויט
 • די ביקס און אירע נאכפאלגער זיינען פארעכנט ווי גאר געלונגענע און ביליקע געווער און ווערן גענוצט ביז היינט ביי פילע ארמייען. וויקימעדיע קאמאנס האט מעדיע
 • מיליטער. ער איז געווען דער ערשטער וואס איז ארויס אין חוץ לארץ צו קויפן געווער פאר דער הגנה. אליהו גאלאמב איז געבוירן אין תרנ ג אין וואלקאוויסק, גראדנער
 • איז געווען אנצוקומען צום ליטאני טייך, וואס געפונט זיך אין דרום לבנון אסאך געווער און זאפאסן, זענען פארניכטעט געווארן, און 21 זעלנער פון צה ל זענען געהרגט
 • פון אים. דעריבער האט ער באפוילן, אז קיינער טאר נישט אריינקומען צו אים מיט געווער און ווער עס וועט זיך דערוואגן צו קומען, וועט ער אומגעברענגט ווערן אויפן
 • באפרייען זייערע מענטשן פון די ישראלישע תפיסה. די צה ל זיינען ארויס מיט געווער קעגן די חיזבאלא און האבן דערווייל צושאסן הונדערטער צילן ריכטונגען אין ליבאנאן
                                     
 • רעוואלווער, וואס געווענליך גייען נאר אפיצירן, אדער גענערעלער מיט אזעלכע געווער ביי די ערשטע וועלט מלחמה, האט ער צוזאמען מיט זאב זשאבאטינסקי, געגרינדעט
 • א זאא. עס זענען דא פיר פארשידענע שטאפלען, און דאנקי קאנג האט פארשידענע געווער אין יעדער שטאפל. דאנקי קאנג ווארפט בא רילקעס אראפ א צעשטערטע קאנסטרוקציע
 • טרא נספ א רמערס קענען זיך פארוואנדלען אין פארשידענע זאכן ווי אויטאס, עראפלאנען, פייער - געווער און בעלי חיים. די ערשטע טרא נספ א רמערס זענען פאבריצירט געווארן אין 1984
 • סעפטעמבער 1687 איז דער פארטענאן טיילווייז אומגעווארפן צוליב דעם אויפרייס פון א געווער מאגאזין וואס האט געכאפט אן ארטילעריע קויל אין דער מלחמה צווישן ווענעדיג
 • זעט פאר נויטיג, צי איז דאס געזען איבער זיכערהייט, ווי פארקער, אדער איבער געווער די געזעצן ווערן אין אלגעמיין פארסירט דורך די פאליציי, וועמענס אויפגאבע
 • באוואפנט מיט געווער אריסטובולוס ווייב וועלכע האט פיינט געהאט אנטיגונוס, האט געשיקט זאגן פאר אנטיגונוס, ער זאל קומען צו אריסטובולוס, מיט זיין געווער ווי עס
 • א מא שינביקס איז א פייער - געווער וואס קען שיסן אויטאמאטיש איינס נאך אנאנד פון אן אמוניציע פאס אדער א מאגאזין, פאר א לענגערע צייט. א מאשינביקס קען שיסן הונדערטער

Users also searched:

געווער, טראנספארט אין ישראל. געווער,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →