ⓘ מענטשלעכע אנאטאמיע ..

מענטשלעכע אנאטאמיע

מענטשלעכע אנאטאמיע איז דער אנאטאמיע פון מענטשן וואס שטודירט די סטרוקטור און סיסטעם פון אונזער קערפער. איבערלאזענדיג די שטודיע פון טישו צו היסאלאגיע, און די שטודיע פון צעלן פאר סיטאלאגיע. דאס מענטשלעכע קערפער ווי די קערפער פון אלע חיות איז צוזאמגעשטעלט פון סיסטעמען וואס איז צאמגעשטעלט פון גלידער וואס איז צאמגעשטעלט פון טישו וואס איז צאמגעשטעלט פון צעלן.

אויג

אויגן זענען די אָרגאַנען פונעם מענטש אדער בעל־חי וואָס קען זען דורך דערשפּירן ליכטיגקייט. עס כאַפט די דיפערעץ פון קאָלירן. אויכעט קען מען זען וואס מען עסט, און דעמאלטס איז דאס עסן בעסער און געשמאקער.

אויער

סאיז אויסגעבויט רונדעכיג מיט די ברייטע ענדע פון אויבן ארויסגעבויגן און אריינגעדרייט מיט אזויווי האַלבע רערען, ספעציעל אריין צו כאַפּן די שטראם פון די קול כוואליעס אינעם אויער. סהאט א הענגעדיגע שפּיץ צו קענען אָנכאַפּן און ציען לויט די באקוועמליכקייטן ווען סקראצט אדער ווען מען דארף צולייגן א אויער ווען איינער רעדט שטיל. אויך איז דאס צוויי פאזיציעס אין די זייטן פונעם קאפ כדי צו הערן אייניג די קולות. עס איז אַ לאָך צום גוף, ממילא פעלט זיך אויס אַ טעכניק אָפּצוהאלטן שעדליכע שמוץ פון אַריין כאַפּן זיך. דעריבער איז דאָ ספּעציעלע אויער וואַקסוואָס קלעבט אָן אַלע שמוץ.

אונטערארעם

דער אונטערארעם איז דער אפשניט פון דעם ארעם צווישן דעם עלנבויגן און דעם געלענק. דער אונטערארעם פון א מענטש באשטייט פון צוויי לאנגע ביינער, די עלע ulna און די שפייכע radius, באהאפטן מיט א מעמבראן membrana interossea antebrachii, און באדעקט מיט א הויט, וואס דער פאדערשטער טייל איז מער האריג ווי דער הינטערשטער טייל.

אקסל

דער אקסל אדער די פלייצע איז צוזאמגעשטעלט די טייל פון דעם קערפער וואס די ארעם פארבינדט זיך צו דער אויבערשטער טייל פון קערפער וואס הייסט טארסא. עס איז צאמגעשטעלט פון דריי ביינער: די קלאוויקל, די סקאפולע און די הומערוס ווי אויך די פארבינדענע מוסקלען, ליגאמענטן און שפאנאדערן. די ארטיקולירונג צווישן די אקסל ביינער מאכן די געלענקען. דער אקסל מוז זיין בייגנדיג פאר די ברייטע פאלץ זיך צו רוקן אהער און אהין און באוועגן די האנט אויפהייבן אראפלייגן רוקן און פירן זאכן. און עס מוז אויך זיין גענוג שטארק דאס צו ערמגליכען נוצן פאר שווערע זאכן צו שלעפן שטופן אדער שלאגן.

ארעם

דער אָרעם איז איינער פון דער אויבערשטע גלידער פון א מענטש, פון העכער דער האנט און געלענק. מען קען באוועגן דעם ארעם זייער גוט אין אלע ריכטונגען וועגן דעם קען מען טון מיט אים גאנץ קאמפליצירטע זאכן. מענטשן ניצן דעם ארעם צו טראגן און האלטן זאכן. טייל פרימאטן ניצן דעם ארעם צו הענגען פון ביימער און צו באוועגן זיך פון ארט צו ארט.

                                     

ⓘ מענטשלעכע אנאטאמיע

  • בילד ווײ זט נאקעטע מענטשן אויסערליכע קערפער אייניקייטן מענטשלעכע אנאטאמיע איז דער אנאטאמיע פון מענטשן וואס שטודירט די סטרוקטור און סיסטעם פון אונזער
  • געהערט. די היסטאריע פון אנאטאמיע גייט צוריק צו 1600 פאר דער ציווילער ציילונג ווען די עגיפטן האבן אנגעהויבן שטודירן מענטשלעכע אנאטאמיע זיי זענען דערגאנגען
  • דער שטערן אין מענטשלעכער אנאטאמיע איז דער פאדערשטער טייל פונעם קאפ. דאס איז דער הארטער טייל ארויף פון פנים פון א מענטש, העכער די אויגן. מען דאס אויך דעפינירן
  • זען  רעדן  ענדערן מענטשלעכע אנאטאמיע קאפ: שטערן אויג אויער נאז מויל צונג ציין - פנים באקן גאמבע - ליפן גענאק: האלדז - טיירויד פארינקס
  • זען  רעדן  ענדערן מענטשלעכע אנאטאמיע קאפ: שטערן אויג אויער נאז מויל צונג ציין - פנים באקן גאמבע - ליפן גענאק: האלדז - טיירויד פארינקס
  • זען  רעדן  ענדערן מענטשלעכע אנאטאמיע קאפ: שטערן אויג אויער נאז מויל צונג ציין - פנים באקן גאמבע - ליפן גענאק: האלדז - טיירויד פארינקס
  • שטודירט אין אוראלטע צייטן. א וויסנשאפטלער אין דעם פעלד פון זאאלאגיע הייסט א זאאלאג. זאאלאגיע איז כולל די פאלגנדע אפטיילונגען: אנאטאמיע פיזיאלאגיע עטאלאגיע
  • זען  רעדן  ענדערן מענטשלעכע אנאטאמיע קאפ: שטערן אויג אויער נאז מויל צונג ציין - פנים באקן גאמבע - ליפן גענאק: האלדז - טיירויד פארינקס
  • א זױ װײ טער. באטאניקער שטודירן די קלאסיפיקאציע טאקסאנאמיע סטרוקטור אנאטאמיע און מארפאלאגיע אדער פונקציע פיזיאלאגיע פון פלאנצן, סיי צעלן, סיי געוועבן
  • זען  רעדן  ענדערן מענטשלעכע אנאטאמיע קאפ: שטערן אויג אויער נאז מויל צונג ציין - פנים באקן גאמבע - ליפן גענאק: האלדז - טיירויד פארינקס
                                     

שילדדריז

די שילדדריז איז די דריז וואס באלאנגט צו דער ענדאקרינאלער סיסטעם. די שילדדריז פראדוצריט און גיט ארויס דריי קריטישע הארמאנען אינעם מענטש צו רעגולירן די מעטאבאליזם אין מענטש. דאס איז אויגעפארעמעט ווי א פלאטערל און עס ליגט אין האלדז באדעקענדיג די קנה ממש אונטער דער הויט. דאס איז איינער פון די חשובסטע גלידער פון מענטשליכן קערפער. דאס ברויך צו ארבעטן נאכאנאנד א גאנץ לעבן פון געבורט ביזן טויט.