ⓘ קארליק. א קארליק איז א נידעריגער געוואקסענער מענטש צוליב א מעדיצינישן דעפעקטיווקייט. עס איז פארהאן צוויי סארטן: ווען דער גאנצער קערפער איז קליין אבער דער קאפ אי ..

                                     

ⓘ קארליק

א קארליק איז א נידעריגער געוואקסענער מענטש צוליב א מעדיצינישן דעפעקטיווקייט.

עס איז פארהאן צוויי סארטן:

  • ווען דער גאנצער קערפער איז קליין אבער דער קאפ איז געהעריג גרויס.
  • אין פאל וואס דער קאפ איז אויך אין רעאלעווענץ צום גאנצן קערפער.

שרעטלדיקייט נעמט זיך פון דער סקעלעט נישט וואקסן געהעריג.

אין אוישוויץ איז געווען א פאמיליע קארליקן, די אוויטש פאמיליע.