ⓘ ליסטע פון לענדער לויט פראדוקט ווערדע. דא וועט ווערן געברענגט א ליסטע פון לענדער פון דער וועלט לויט זייער פראדוקט ווערדע. די GDP דאלאר אפשאצונגען ווערן גערעכנט ל ..

                                     

ⓘ ליסטע פון לענדער לויט פראדוקט ווערדע

דא וועט ווערן געברענגט א ליסטע פון לענדער פון דער וועלט לויט זייער פראדוקט ווערדע. די GDP דאלאר אפשאצונגען ווערן גערעכנט לויטן קויפן קראפט.