ⓘ אלעקסאנדער גרעהעם בעל איז געווען א בארימטער ערפינדער, וויסנשאפטלער און אינזשעניר וואס האט ערפינדן דעם ערשטן טעלעפאן. ..

                                     

ⓘ אלעקסאנדער גרעהעם בעל

אלעקסאנדער גרעהעם בעל איז געווען א בארימטער ערפינדער, וויסנשאפטלער און אינזשעניר וואס האט ערפינדן דעם ערשטן טעלעפאן.