ⓘ שפיאנאזש אגענטורן ..

CIA

CIA איז די שפיאן ארגאניזאציע אין די פאראייניגטע שטאטן. סי איי עיס ארבעט איז, דריי זאכן: 2) פראפאגאנדע אין די וועלט לטובת אמעריקא, אמתדיגע און פאלטשע. 1) צו אנאליזירען אנדערע לענדערס אקטיוויטעטן, און זייערע מענטשן. 3) אונטערערדישע אקציעס, און מיסיעס, מיט וואס די ארגאנעזאציע איז אזוי באוואוסט. איר הויפט קווארטיר איז לענגלי, ווירזשיניע, א פאר מייל פון דער הויפטשטאט וואשינגטאן די סי.

FBI

די FBI איז אן אמעריקאנישע ארגאניזאציע געגרינדעט אין 1908 מיטן נאמען ביורא פון אויספארשונגען, באקומען דעם נאמען FBI הערשט אין 1935. עס אפערירט אונטער דעם יוסטיץ דעפארטמענט.