ⓘ ארגאניזאציע פאר עקאנאמישע קאאפעראציע און אנטוויקלונג. ‎די א‫רגאַניזאַציע פֿאַר עקאנאמישע קאאפעראַציע און אַנטוויקלונג ‬ איז אן אינטערנאציאנאלע ארגאניזאציע מיט 3 ..

                                     

ⓘ ארגאניזאציע פאר עקאנאמישע קאאפעראציע און אנטוויקלונג

‎די א‫רגאַניזאַציע פֿאַר עקאנאמישע קאאפעראַציע און אַנטוויקלונג ‬ איז אן אינטערנאציאנאלע ארגאניזאציע מיט 33 מיטגלידלענדער, הויפטקווארטירט אין פאריז, פראנקרייך. זי איז געגרינדעט געווארן אין 1948 אלס די ארגאניזאציע פאר אייראפעישער עקאנאמישער קאאפעראציע אבער שפעטער האט מען אריינגעלאזט אויך נישט אייראפעישע לענדער, און פארוואנדלט אין דער היינטיגער ארגאניזאציע אין 1961.

                                     

1. מיטגליד לענדער

אצינד האט די ארגאניזאציע 33 מיטגלידער, וואס וועט ווערן 34 ווען עסטלאנד טרעטן זיך אריין. פון די 34, ווערן טשילע, מעקסיקא, פוילן און טערקיי באצייכנט מיט * פאררעכנט העכערע מיטלשטאנד עקאנאמיעס דורך דער וועלט באנק. די איבעריגע מיטגלידער ווערן פאררעכנט אייבערשטאנד עקאנאמיעס.

גרינדער מיטגלידער 1961:

אריינגענומען שפעטער כראנאלאגישע רשימה מיט יאר פון ארייננעמען:

די אייראפעישע קאמיסיע באטייליקט זיך מיט דער ארבעט פון OECD צוזאמען מיט די אייראפעישער פארבאנד מיטגליד שטאטן.