ⓘ סוספענדירונג איז א מעכאניזם צוזאמען געשטעלט פון ספרונזשינעס און אנדערע אביעקטן, וואס ליגט אריינגעלייגט אין יעדן היינטיגן פארמיטל, ווי אן אויטאמאביל, בוס אדער לא ..

                                     

ⓘ סוספענדירונג

סוספענדירונג איז א מעכאניזם צוזאמען געשטעלט פון ספרונזשינעס און אנדערע אביעקטן, וואס ליגט אריינגעלייגט אין יעדן היינטיגן פארמיטל, ווי אן אויטאמאביל, בוס אדער לאסטאויטא.

זי דינט אויף צוויי הויפט צוועקן:

  • ווען דער קאר פארט זאל עס איהם האלטן סטאביל אויפן שאסיי
  • ווען עס געשעהט אן צוזאמענשטויס אדער סיי אנדערע אורזאך זאל ער אריינעמען אין זיך דעם זעץ, און גלייכצייטג אפשטעלן דעם אויטא פון איר לויפנדער געיעג.