ⓘ היימלאנד זיכערהייט. דער פאראייניגטע שטאטן דעפארטמענט פון היימלאנד זיכערהייט ‏ איז א קאבינעט דעפארטמענט פון דער פאראייניגטע שטאטן פעדעראלער רעגירונג מיט דער פארא ..

                                     

ⓘ היימלאנד זיכערהייט

דער פאראייניגטע שטאטן דעפארטמענט פון היימלאנד זיכערהייט ‏ איז א קאבינעט דעפארטמענט פון דער פאראייניגטע שטאטן פעדעראלער רעגירונג מיט דער פאראנטווארטלעכקייט צו שיצן די טעריטאריע פונעם לאנד פון טעראריסטישע אטאקעס און אנרופן צו נאטירלעכע קאטאסטראפעס.