ⓘ מיסטיק איז א העכערע באגריף פון דעם מענטשליכען פארשטאנד, אבער מרעדט דערפון ווייל דאס איז געפיליג און רוחניותדיג דאס מאכט דער מענטש שפירן אויפגעלייגט און גרייט צו ..

                                     

ⓘ מיסטיק

מיסטיק איז א העכערע באגריף פון דעם מענטשליכען פארשטאנד, אבער מרעדט דערפון ווייל דאס איז געפיליג און רוחניותדיג דאס מאכט דער מענטש שפירן אויפגעלייגט און גרייט צו טאן מער זאכן מיט אימעט, ווייל ער חלוםט און פאנטאזירט מיט כוחות מער ארויס פון שכל וואס ער האט אלגעמיין מער אין באוויסטזיין.