ⓘ אש. אַש איז וואס בלייבט איבער ווען מפארברענט ארגאנישע מאטריאלן, ווי צום ביישפיל פאפיר, לייוואנד, עסנווארג אש איז א שווארצע בלעזל וואס צוברעקעלט זיך ביז שטויב או ..

                                     

ⓘ אש

אַש איז וואס בלייבט איבער ווען מפארברענט ארגאנישע מאטריאלן, ווי צום ביישפיל פאפיר, לייוואנד, עסנווארג אש איז א שווארצע בלעזל וואס צוברעקעלט זיך ביז שטויב און מאכט שווארץ ווען מקומט אין בארירונג דערמיט.

טיילמאל ווערט עס אזוי שטארק שווארץ, אז עס ווערט אויבנאויף געטוישט די קאליר צו ווייס גרוי.