ⓘ ליטעראטור איז די קונסט פון שרייבן. א ליטעריטארישע שאפונג קען זיין באזירט אויף אמתדיקע ליטערארישע פיגורן אדער אויף אויפגעטראכטע פיגורן. ליטעראטור צעטיילט מען אין ..

                                     

ⓘ ליטעראטור

ליטעראטור איז די קונסט פון שרייבן.

א ליטעריטארישע שאפונג קען זיין באזירט אויף אמתדיקע ליטערארישע פיגורן אדער אויף אויפגעטראכטע פיגורן.

ליטעראטור צעטיילט מען אין פארשיידענע זשאנערס:

  • דראמא - פארשטעלונגען
  • דיכטונג - אויסגעשטעלטע טעקסט
  • פראזע - געשיכטעס
                                     

1. ליטעראטור אויפגאבעס

  • דער וואס שרייבט דראמא הייסט א "דראמאטיקער".
  • דער וואס שרייבט ביכער הייסט א "שרייבער" אדער א "שריפטשטעלער".
  • דער וואס שרייבט פראזע הייסט א "פראזאיקער".
  • זע מער שרייבער.
  • דער וואס שרייבט דיכטונגען פיוטים הייסט א דיכטער.

איינער וואס קען שרייבן און לייענען הייסט א ליטערטעט.