★ מעלה אדומים - ארגאניזאציעס אין ישראל ..

כחול לבן

כחול לבן איז א ליסטע און פאַקשאַן אין כנסת, א ישראלישער ליבעראלער ציוניסט, די ליסטע איז געגרינדעט געוואָרן אין יאנואר 2019 פאר די וואלן פאר דער 21 סטער כנסת פון דער פארבאנד פון ריזיליאַנס פארטייען צו ישראל און תל"ם צוזאַמען מיט יש עתיד.

                                     

★ מעלה אדומים

מעלה אדומים, איז א שטאָט אין מדבר יהודה אין מערב ברעג, וואס געהערט צו ישראל. די שטאָט געפונט זיך מזרח פון ירושלים, צפון פון מדבר יהודה. עס איז דערקלערט געווארן אלס שטאָט, אין יאר 1991.

די ערשטע הייזער זענען געבויט געווארן אין יאר 1975, וואס וויבאלד די שטאָט איז נאנט צו ירושלים, האט עס געצויגן מערערע איינוווינער. מעלה אדומים דינט אלס צענטראלע שטאָט פון גוש אדומים געגנט. די בירגערמייסטער איז בני כשריאל.

לויט דעם צענטראלן ביורא פאר סטאטיסטיק, האט די שטאָט א באפעלקערונג פון 35.000 ריכטיק פאר 2010.

די פאקט אז מעלה אדומים געפונט זיך אין די פארנומענע געביטן, איז אן אנגייענדע שטרייט צווישן ישראל און די פאלעסטינער. איר צוקונפט איז דעריבער נישט קלאר, וואס נאכן אונטער שרייבן א שלום אפמאך צו וועמען די שטאט וועט געהערן. מאנכע אין ישראל שלאגן פאר ישראל צו בויען אין די געגנט צווישן מעלה אדומים אין ירושלים, און פארבינדן די צוויי שטעט. פאלעסטינער און לינקע ארגאניזאציעס זענען דערקעגן, מיטן דער טענה אז די ציל מיטן בויען איז צוטיילן צווישן יהודה און שומרון, אזוי ארום וועט די פאלעסטינער לאנד זיין צוטיילט.

אין יאר 2000, זענען די צוויי רעגירונגען פון ישראל און פאלעסטינער אויטאריטעטן געקומען צום פארשטענדעניש, אז מעלה אדומים וועט זיין א טייל פון ישראל, צוזאמען מיט אנדערע געגנטן ווי גוש עציון, און אריאל געגנט.

ביים בויען די זיכערהייטס צוים, איז געווען מיינונגס פארשידענהייטן, אויב אריינצורעכענען די שטאט, די רעגירונג האט געוואלט אריינרעכענען די שטאט אינערהאלב די צוים, נאך דרוק פון אמעריקע, און נאכן אפעלירן צו בג"ץ, איז די שטאט געבליבן אינדרויסן פון צוים. רבנים פון מעלה אדומים הרב יהושע כ"ץ מיט הרב מרדכי נגארי.

                                     
 • געבוירן כ ח כסלו ה תש ו, 11טן דעצעמבער 1945, רמת גן איז דער אשכנזישער רב פון דער שטא ט מעלה אדומים געבוירן צו אסתר און דוב כ ץ אין רמת גן, ישראל.
 • הרב מרדכי נא גא רי איז דער ספרדישער רב פון דער שטא ט מעלה אדומים און א ן א קטיווער ספרדישער רב פון ביתר עילית. געבוירן אין ירושלים צו זיין עלטערן, פאטער
 • די פיר יידישע שטעט, אין יהודה ושומרון. נאך מודיעין עילית, ביתר עילית, מעלה אדומים די צוקונפט פון אריאל איז אונטער שטרייטן פון ישראל, און די פאלעסטינער
 • געבוירן י ח אלול ה תשי א, 19טן סעפטעמבער 1951 איז דער בירגערמייסטער פון מעלה אדומים ער דינט אלס פארזיצער פון דער ליכוד פ ראקציע אין דער לאקאלער רעגירונג
 • גבעת זאב. בנימין נתניהו, פרעמיער מיניסטער פון מדינת ישראל, האט גערעדט עטלעכע מאל וועגן א פ לא ן צו א נעקסירן גבעת זאב, מעלה אדומים און ביתר צו ירושלים.
 • ישראל און תל ם צוזא מען מיט יש עתיד. בני כשריאל, דער בירגערמייסטער פון מעלה אדומים הא ט אריינגעגעבן א געריכט קעגן דער כחול לבן פארטיי פארן גנבענען זיין
 • טיילט זיך אפ און פירט צו דער געגנט פראנצויזישער בארג, און פון דארט קיין מעלה אדומים און יריחו. ביז 2007 איז דער שאסיי אדורכגעפארן סאכאראוו גארטנס און דעם
 • מיליטער גבי אשכנזי, אבער אן ערפאלג. בני כשריאל, דער בירגערמייסטער פון מעלה אדומים הא ט אריינגעגעבן א געריכט קעגן דער כחול לבן פארטיי פון בעני גאנץ פארן
 • געווען קיין ישראל זײ ן ווײ ב איז געווען א יי דישע און זיך בא זעצט אין מעלה - אדומים אין ישראל הא ט ער געא רבעט אויף פא רשיידענע א רבעטן, געווען אויך א רבעטסלא ס
 • פאלעסטינער, אנדערע געביטן, אזעלכע אפמאכן זענען דערקלערט געווארן אויך אויף מעלה אדומים און אריאל געגנטער. אינמיטן די אינטיפאדע, האט ישראל אנגעפאנגען בויען
                                     
 • צפון טייל ביז פראנצויזישן בערגל, וואס פון דארט קען מען פארן גלייך קיין מעלה אדומים אזוי אז מען מוז נישט אריבער פארן די שטאט. אין די 1990ער יארן האט מען
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • מודיעין עילית מעלה אדומים לאקאלע ראטן אורניץ אלפי מנשה אלקנה אפרת בית אל בית אריה - עופרים גבעת זאב הר אדר מעלה אפרים עמנואל קרני
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • מודיעין עילית מעלה אדומים לאקאלע ראטן אורניץ אלפי מנשה אלקנה אפרת בית אל בית אריה - עופרים גבעת זאב הר אדר מעלה אפרים עמנואל קרני
                                     
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • הרב יהושע הכהן כ ץ אשכנזישער רב פון מעלה אדומים סנדק אין ברית מילה
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות
 • סבא כפר קאסם כרמיאל לוד מגדל העמק מודיעין מודיעין עילית מעלה אדומים מעלות - תרשיחא נהריה נוף הגליל נס ציונה נצרת נשר נתיבות

Users also searched:

מעלה אדומים, ארגאניזאציעס אין ישראל. מעלה אדומים,

Encyclopedic dictionary

Translation
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →