ⓘ אינזשענירן ..

אברהם אלבערט אנטעבי

אברהם אלבערט אנטעבי איז געווען אן אינזשעניר און לערער, ​​איינער פון די וויכטיקסטע פירער און אַקטיוויסטן אין דער יידישער געמיינדע אין פאלעסטינע ביים יאָרהונדערט. די 20, האט אַ גרויס השפּעה אויף די אטאמאנישע אויטאריטעטן. זייער ביישטייער צו דער אַנטוויקלונג פון ייִדיש בילדונג און ייִשובֿ אין ארץ ישראל.