ⓘ בעלגישע מאנארכיע. די בעלגישע מאנארכיע איז א קאנסטיטוציאנעלע מאנארכיע אויפגעשטעלט דעם 22סטן נאוועמבער, 1930. נאכדעם וואס בעלגיע איז געווארן זעלבשטענדיק, האט מען ..

                                     

ⓘ בעלגישע מאנארכיע

די בעלגישע מאנארכיע איז א קאנסטיטוציאנעלע מאנארכיע אויפגעשטעלט דעם 22סטן נאוועמבער, 1930. נאכדעם וואס בעלגיע איז געווארן זעלבשטענדיק, האט מען אויפגענומען פרינץ לעאפאלד דער ערשטער פאר די קעניג קעניג. די מאנארכיע גייט בירושה, און דער היינטיגער מלך איז אלבערט דער צווייטער. זיין אפיציעלער טיטל איז מלך פון די בעלגיער.

אין בעלגיע, ווערט דער יורש נישט קיין מלך ביז ער שווערט די שבועה פון דער קאנסטיטוציע אין די דריי אפיציעלע שפראכן פון בעלגיע: פֿלעמיש, פראנצויזיש און דייטש.

די מלכים אין בעלגיע זענען:

  • לעאפאלד דער צווייטער
  • לעאפאלד דער דריטער
  • באדעוויין
  • אלבערט דער ערשטער
  • אלבערט דער צווייטער
  • לעאפאלד דער ערשטער
                                     
  • אייראפעישער ראט. בעלגיע איז א געזעצליכע מאנארכיע מיט א פארלאמענטארע דעמאקראטיע. דורך די 19טער י ה איז דאס בעלגישע קעניגרייך אדורך פארשידענע טוישונגען אין