ⓘ פראפיט איז דער אפטייטש פון ריוח, דאס הייסט דער פארדינסט וואס בלייבט איבער פון האנדל נאך די הוצאות. סאיז פאראן פארשידענע אופנים ווי אזוי צו רעכענען דעם פראפיט פו ..

                                     

ⓘ פראפיט

פראפיט איז דער אפטייטש פון ריוח, דאס הייסט דער פארדינסט וואס בלייבט איבער פון האנדל נאך די הוצאות. סאיז פאראן פארשידענע אופנים ווי אזוי צו רעכענען דעם פראפיט פון א געשעפט.

צ.ב.ש. א געשעפט קויפט א געוויסן פראדוקט לאמיר אנכאפן א זאק מעל פאר 10 דאלאר און ער פארקויפט דאס פאר 11 דאלאר איז אים געבליבן פון זיין פארדינסט 1 דאלאר, דאס הייסט דער פראפיט פון א זאק מעל איז איין דאלאר.

                                     
  • ביזנעס מיינט אנפירן אן ארגאניזאציע, צי פראדוקציע צי פ א רקױפ ן, כדי צו מאכן פראפיט דאס ווארט קומט פון זיין ביזי ענגליש - באשעפטיגט. פינאנץ פראדוקציע סערוויס
  • ענטערפרייסעס, אריינגערעכענט ארט, ביזנעס קאמפיוטער און רעגירונג, אדער נאן פראפיט ארגאניזאציעס, און אזוי ווייטער אלע סערוויס עס פאר מענטשן און זייערע געברויכן
  • פיל - שפרעכיגער פרייער אנציקלאפעדיע פראיעקט אונטער די בעלות פון די נישט - פאר - פראפיט ארגאניזאציע, הויפטקווארטירט אין פלארידע, געגרינדעט דורך זשימי וועילס. די
  • קוואליפיצירטע פראפעסיאנאלן. המספיק איז א זעלבסטשטענדיקע נעץ פון פריוואטע נאן - פראפיט ארגאניזאציעס, אלע מיט די זעלבע מיסיע און ציל, וואס האבן א געמיינזאמע פינאנצירונג
  • ביליג און פארקויפן דאס ווייטער פאר אביסל טייערער און פון דעם מאכן זיי א פראפיט דאס ארבעט נישט אנדערש ווי יעדע אנדערע ריסעלער ווען זיי קויפן גרויסע בלאקס
  • צווייטע שול, חסד אל. נאך דער צווייטער וועלט מלחמה, האט די קהילה געשאפן די נאן - פראפיט ארגאניזאציע דזשואיש וועלפער בארד וועלכער פארוואלטעט די שוהל, צוויי מקוואות
  • צוריק פארדינט א פראפיט אין ווייטערדיגע שריט האט די פירמע אין די לעצטע יארן פארקויפט אסאך פון אירע אייגענשאפט פירמעס צו מאכן א פראפיט דערפון און האט אפגעקויפט
  • פראיעקט אונטער דער פונדאציע ס אויפזיכט. די וויקימעדיע פונדאציע איז א נישט - פאר - פראפיט וואולטעטיגע ארגאניזאציע וואס איז הויפטקווארטירט אין סאן פראנציסקא, מיט לאקאלע
  • איר האט געמאכט 300, 000 דאלאר און אויסגעגעבן 250, 000 דאלאר, איז אייער נעט פראפיט 50, 000 דאלאר. אויב ביזנעס גייט גוט און אין דאס צווייטע יאר פארדינט איר 325