ⓘ דער אפענער אוניווערסיטעט. דער אּפֿענער אוניװערסיטעט העברעיש: האוניברסיטה הפתוחה איז אײנע פֿון די ניין אוניװערסיטעטן אין ישראל. ער איז געגרינדעט געװאָרן 1974. ער ..

                                     

ⓘ דער אפענער אוניווערסיטעט

דער אּפֿענער אוניװערסיטעט העברעיש: האוניברסיטה הפתוחה איז אײנע פֿון די ניין אוניװערסיטעטן אין ישראל. ער איז געגרינדעט געװאָרן 1974. ער איז באַזונדער מיט דעם װאָס די סטודענטן לערנען אַלײן פֿון דערװײַטן דורך ביכער, װידעאָ־טעקעס און מיט װײניק צוזאַמענטרעפֿן.