ⓘ אקאדעמישער דיפלאם. אן אַקאַדעמישער דיפּלאם איז א דיפּלאָם פּראָגראַם וואס די אוניווערסיטעטן און די קאַלעדזשן באשיינען סטודענטן וואס האבן געענדיקט מיט הצלחה לערנ ..

                                     

ⓘ אקאדעמישער דיפלאם

אן אַקאַדעמישער דיפּלאם איז א דיפּלאָם פּראָגראַם וואס די אוניווערסיטעטן און די קאַלעדזשן באשיינען סטודענטן וואס האבן געענדיקט מיט הצלחה לערנען זייערע לערנונגען.

עס זיינען דא דריי ראנקען פון דיפלאמען:

  • .Ph.D אין פילאזאפיע.
  • DR. דאקטאר אין העברעיש תואר שלישי
  • BA אין העברעיש: תואר ראשון.
  • MA אין העברעיש: תואר שני.
                                     
  • 1982 ווי א קא לעגע גערופן די קא לעגע פון יהודה און שומרון אונטער דער אקאדעמישער השגחה פון בר אילן אוניווערסיטעט, און זינט 2005 פירט ער זיך אומאפהענגיק