ⓘ 15טן נאוועמבער. 1942 - דניאל בארנבוים, פיאניסט און דיריגענט 1708 - וויליאם פיט, גראף פון טשאטאם, פרעמיער מיניסטער פון בריטאניע פון 1766 ביז 1768 געש 1778 1738 - ..

                                     

ⓘ 15טן נאוועמבער

  • 1942 - דניאל בארנבוים, פיאניסט און דיריגענט
  • 1708 - וויליאם פיט, גראף פון טשאטאם, פרעמיער מיניסטער פון בריטאניע פון 1766 ביז 1768 געש 1778
  • 1738 - וויליאם הערשל, בריטישער אסטראנאם וואס האט אנטפלעקט דעם פלאנעט אוראנוס געש 1822
  • 1891 - ערווין ראמעל, דייטשער פעלדמארשאל באגאנגען זעלבסטמארד 1944
  • 1954 - אלעקסאנדער קוואשניעווסקי, פרעזידענט פון פוילן 2005-1995