ⓘ אמאליגע אידישע לידער איז אן אלבאם וואס אנטהאלט זעכציג אידישע לידער געזונגען דורך בארימטע חזנים פונעם פריערדיגן דור. סאיז ערשינען דורכן אנשטאלט פארן ארויסגעבן או ..

                                     

ⓘ אמאליגע אידישע לידער

אמאליגע אידישע לידער איז אן אלבאם וואס אנטהאלט זעכציג אידישע לידער געזונגען דורך בארימטע חזנים פונעם פריערדיגן דור. סאיז ערשינען דורכן אנשטאלט פארן ארויסגעבן אור-אלטע חזנישע לידער נאך חנוכה תשע"א.

בייגעלייגט דערצו איז א ביכל אין וואס זענען אפגעשריבן אלע לידער, וואס אזוי פארשטייט מען די ווערטער וואס מהאט נישט פארשטאנען ביז היינט.

דער אלבאם האט דריי דיסקן מיט די פאלגנדע לידער.

ערשטער דיסק:

צווייטער דיסק:

דריטע דיסק:

ביי דער צווייטער אויפלאגע כסלו תשע"ד, האבן זיי אלעס געדרוקט אין איין א mp3 פארמאט.